Hava Basıncı Birimi

Hava Basıncı Birimi

Hava Basıncı Birimi, Hava basıncı atmosferde ki çeşitli hava olaylarına bağlı olarak değişkenlik gösterir. Deniz yüzeyinden yükseldikçe hava basıncı azalır. Hava basıncı az olduğunda alçak basınç, çok olduğundan yüksek basınçtan söz edilir. Hava basınç birimi günlük, mevsimlik, yıllık olarak değişir.

Günlük değişimler Güneş'in toprağı ısıtma etkisi ile meydana gelerek sabah ve öğleden sonra alçak basınç oluşturur. Öğleden önce ve akşam sonrası yüksek basınç şeklinde oluşur. Mevsimsel değişikliklere paralel olarakta alçak basınç kışın denizler üzerinde oluşurken, yüksek basınç karalar üzerinde ortaya çıkar, yazın ise tersi durum ortaya çıkar.

Doğa olaylarının değişkenliğinin en önemli nedenlerinden olan hava basıncı, daha çok meteorolojik tahminlerin yapılmasında kullanılır. Hava basıncının sayısal değerler ile ifade edilmesine de hava basıncı birimi denir. Hava basıncı ile ilgili çalışmalar Avrupa rönasans döneminde bir çok icat ve keşfin yapıldığı dönemlerde yapılmıştır.

Hava basıncını ölçmek için 1643 yılında fizik ve matematik alanında çalışmalar yapan İtalyan bilim adamı Evangelista Torricelli civalı barometreyi icat etmiştir. Torricelli tarafından yapılan barometre ile elde edilen değerler hava basıncı birimi olarak kullanılmış ve her birim için 1 bar veya 1 atmosfer basıncı adı verilmiştir.

Hava basıncı birimi nasıl elde edilir?

Atmosfer alanı içinde bulunan havanın yüzey alana yaptığı basınca hava basıncı adı verilir. Bu durum; hava basınç birimi sayısal verileri ile ölçülür. Ölçüm yapan alet ise barometre olarak adlandırılır. En küçük birim milibar (mb)'dir. Hava basıncı birimi 45 derece kuzey enleminde deniz seviyesinde (Paris yakınları, kuzey Akdeniz) sıcaklığın 15 derece olduğu bir havanın gün 1 cm2 yüzeye yaptığı basınç 1033 gr. ağırlığında ki havadır. Bu ölçü 1013 mb. hava basıncıdır.

Bu değerlerin altında ki basınca siklon veya alçak basınç, üstünde ki basınca ise antisiklon veya yüksek basınç denir. Bu güne kadar ölçülen en düşük basınç; Büyük Okyanus üzerinde 1979 yılında oluşan Tip kasırgasında, kasırganın merkezine uçan bir uçak ile 870 mb olarak ölçülmüş olup, en yüksek basınç ise; Sibirya'nın Agata bölgesinde deniz seviyesinde 1083,8 mb. olarak ölçülmüştür.

Toriçelli'nin hava basınç birimini bulmak için uyguladığı deneyi anlaşılır bir şekilde anlatmak gerekir ise; deniz üzerinde yarısına kadar civa dolu sallanmayan bir leğen olduğunu varsayalım. Bir de bir ucu kapalı 1 m.'lik 1 cm. çapında bir cam boru düşünelim. Cam boruyu açık ağzından tamamen civa dolduralım. Yani şu an leğenin içinde de borunun içinde de civa olduğunu varsayalım.

Civa dolu cam borunun açık ucunu leğenin içine hızla eğerek, leğenin içinde dik konumda getirelim. Cam tüpün kapalı ağzı yukarıya, açık ağzı leğenin içine bakıyor. Cam tüpün içinde ki civa, leğen içindeki civaya doğru bir miktar akıyor. Ama tamamen akmıyor. Cam tüpün içinde ki civanın üst çizgisi ile leğen içinde bulunan civanın üst yüzeyi arasında ki mesafenin 76 cm olduğu görülüyor. Böylece havan basınç birimi ile ilgili değerlere ulaşılır.

Son Güncelleme : 07.04.2021 16:27:56
Hava Basıncı Birimi ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Hava Basıncı Birimi Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Hava Basıncı Birimi"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Santral Venöz Basınç
Santral Venöz Basınç
Santral venöz basınç, vücut içerisinde bulunan torakstaki basıncı ile sağ atriyum içerisinde bulunan basıncın ölçümleri ile alakalıdır. CVB olarak bu ölçüm ile birlikte kalbin sağ tarafında bulunan ventriküllerin durumu hakkında bilgi almak için kul...
Lastik Basıncı
Lastik Basıncı
Lastik Basıncı, Tekerlekli araçların yol alabilmesi için geliştirilmiş olan lastiklerin doğru kullanımı çok önemlidir. Lastik takılı bulunduğu aracın daha rahat yol almasını sağlar. Seyir halindeki aracın tüm donanımlarının işleyişi kadar lastiklerin...
Lastik Hava Basıncı Tablosu
Lastik Hava Basıncı Tablosu
Lastik hava basıncı tablosu, araçlarda kullanılan araba lastiklerinin basıncının doğru şekilde ayarlanması son derece önemlidir. Bu noktada sürüş güvenliği sağlanırken, aracın kontrol seviyesi üst düzeye ulaşır. Lastiklerin hava basıncının normal şek...
Basınç Çeşitleri
Basınç Çeşitleri
Basınç Çeşitleri, Birçok gazdan meydana gelmiş olan atmosferde yer alan gazların birim alana dik şekilde etki ettiği kuvvet miktarına basınç denir. Yeryüzüne etki eden kuvvetlerin toplamının yüzey alanına bölünmesi sonucu bulunan basınç barometre ile...
Termik Basınç
Termik Basınç
Termik Basınç; Gaz halinde bulunan ametal elementlerin moleküler yapıları ısı kaynaklarına yakınlaştıkça genleşirler. Bu genleşmeden Dünya Atmosferinde bulunan gazlar da etkilenir. Gaz molekülleri içine giren Güneş ısısı molekülün ısınarak genişlemes...
Alçak Basınç Özellikleri
Alçak Basınç Özellikleri
Alçak basınç özellikleri, atmosfer çeşitli gazların karışımından meydana gelmektedir. Gazlarında bir ağırlığı vardır. Atmosferdeki bütün gazların, yere uygulamış olduğu basınçların toplamına hava veya atmosfer basıncı denilmektedir. Basıncı ölçen ale...
Basınç Kuvveti Nedir
Basınç Kuvveti Nedir
Basınç Kuvveti Nedir, çoğunlukla bir yüzey üzerine kuvvet uygulandığı zaman zeminde yapacağı etki yalnızca kuvvetin büyüklüğü ile alakalı değildir. Aynı zamanda kuvvetin uygulamış olduğu basınç yüzey üzerindeki bu etkisi bazen çok büyük bazen de küçü...
Sistolik Kan Basıncı
Sistolik Kan Basıncı
Sistolik Kan Basıncı, kalbin kanı pompalarken damar duvarında oluşturduğu, basınca kan basıncı yada tansiyon adı verilmektedir. Kan basıncı için belirlenmiş olan normal değerler bulunmaktadır. Kan basıncı istenilen değerlerin üzerinde ise hipertansiy...
Atmosfer Basıncı
Atmosfer Basıncı
Atmosfer basıncı, atmosferin oluşmasını sağlayan gazların ağırlıkların cisimlerin üzerine yaptıkları kuvvet uygulamasını atmosfer basıncı adı verilmektedir. Bilindiği gibi atmosfer basıncı öncelikli olarak barometre ile ölçülür. Daha sonra milibar bi...
Nabız Basıncı
Nabız Basıncı
Nabız Basıncı, nabız basıncı herkeste yaşanan sağlık durumudur. Vücudun kan basıncının yükselip, düşmesine tansiyon denir. Kalp vücut içinde devamlı kan üretir ve kalp günlük belirli oranda kan miktarı ile atar damar arasındaki hareketini sağlar. Kan...
Basınç Türleri
Basınç Türleri
Basınç Türleri; Basınç türlerine geçmeden önce basınç konusunu tanımlayalım. Basınç, birim alan başına etki eden kuvvet miktarı olarak tanımlanmaktadır. Basınca kuvvetin etkisidir de diyebiliriz. Şimdi basınç türlerini açıklayalım.Sıvı Basıncı; Bütün...
İklim Elemanları Basınç
İklim Elemanları Basınç
İklim Elemanları Basınç; İklim; Hava olaylarının yeryüzüne herhangi bir bölümünde ortak olarak meydana getirdikleri etkilerin uzun süre boyunca gözlemlenmesidir. İklim elemanları; sıcaklık, basınç, rüzgarlar, nemlilik ve yağıştır. İklim Elemanları Ba...

 

Yüksek Basınç Özellikleri
Basınç Kuvveti
Su Basıncı
Kombi Su Basıncı
Kombi Basınç Düşmesi
Kan Basıncı
Kan Basıncı Ölçümü
Basıncı Etkileyen Faktörler
Asor Yüksek Basınç
Termik Yüksek Basınç
Basınç Hacim İlişkisi
Kapalı Kaplarda Gaz Basıncı
Basıncın Hal Değişimine Etkisi
Basınç Yaraları
Katılarda Basınç
Eş Basınç
Basınç Düşürücü
Sıvı Basıncı Nelere Bağlıdır
Santral Venöz Basınç
Lastik Basıncı
Lastik Hava Basıncı Tablosu
Basınç Çeşitleri
Termik Basınç
Alçak Basınç Özellikleri
Basınç Kuvveti Nedir
Sistolik Kan Basıncı
Atmosfer Basıncı
Nabız Basıncı
Basınç Türleri
İklim Elemanları Basınç
Popüler İçerik
Basıncın Hal Değişimine Etkisi
Basıncın Hal Değişimine Etkisi
Basıncın Hal Değişimine Etkisi, Birim yüzeyine etkisini dik olarak gösteren kuvvete basınç denilmektedir. Bu durumda basınç bu kuvvet maddelerini oluş...
Basınç Yaraları
Basınç Yaraları
Basınç yaraları, vücutta bası sonucunda meydana gelen yaralar olmaktadır. Bu yaralara eskiden ''decubitis ülser'' denmekteydi. Buradaki decubitis keli...
Katılarda Basınç
Katılarda Basınç
Katılarda basınç, maddeleri ağırlıklarından dolayı temas ettikleri yüzeye basınç uygular. Basınç ile birlikte kuvvet uygulandığı belirtilirken birim y...
Eş Basınç
Eş Basınç
Eş basınç, coğrafya alanında kullanılan yöntemler arasında bulunurken; bir diger ismi ise İzobar olarak tanımlanmaktadır. Hava basıncı eşit olan nokta...
Basınç Düşürücü
Basınç Düşürücü
Basınç düşürücü, büyük su borularının içerisinde uygulanması gereken basınç düşürücü ile birlikte suyun yarattığı basıncının düşmesi sağlanır. Günümüz...
Sıvı Basıncı Nelere Bağlıdır
Sıvı Basıncı Nelere Bağlıdır
Sıvı Basıncı Nelere Bağlıdır, Sıvılar da katılar gibi ağırlıklarından dolayı basınç yapar ilkesini hatırlatmak gereklidir. İki gurupta yer alan cisiml...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Sistolik Kan Basıncı
Atmosfer Basıncı
Nabız Basıncı
Basınç Türleri
İklim Elemanları Basınç
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022