Açık Hava Basıncı

Açık Hava Basıncı

Açık Hava Basıncı, atmosfer basıncı olarak da adlandırabilmekteyiz. Dünyanın etrafındaki hava tabakası türlü gazlardan oluşmaktadır. İşte bu oluşumdaki gaz tabakasını "Atmosfer" olarak isimlendiriyoruz. Atmosferde bulunan gazlar, katı ve sıvı maddelerde olduğu gibi dokundukları yüzeyde basınç oluşturmaktadırlar. Atmosferin uygulamış olduğu bu basınca; açık hava basıncı diyoruz.

Açık Hava Basıncı Özellikleri; Açık hava basıncı, yeryüzüne yakın olan yerlerde daha etkili olmaktadır. Yüksekte olan bölgelerde; hava ağırlığı azalır. Dolayısı ile açık hava basıncı da azalmış olur. Açık hava basıncını bulan kişi; "Toricelli"dir. Toricelli'nin yaptığı deney; deniz seviyesi ve 0 derece özellikleri ile oluşturulmuştur. Deneyde, civa kullanılmıştır. Civa basıncının üzerinde, açık hava basıncı dengeleyici bir unsur olmuştur. Yükseklik ve sıcaklık değerleri ise; direk etki eden faktörleri oluşturmaktadır. Açık hava basıncı insan vücuduna etki etmesine rağmen, insan vücudunun basıncı dengeleme özelliğinin bulunması ile hissedilmeyen bir durum olmaktadır. Bununla birlikte; uzayda açık hava basıncı yoktur. Astronotların giydiği kıyafetlerin belli özelliklere sahip olmasının nedeni de iç basıncın, açık hava basıncına karşı dengelenmesi amacı iledir. Açık hava basıncı, deniz seviyesinden daha yükseklere çıkıldıkça azalmaktadır. Açık hava basıncının en büyük olduğu atmosfer katmanı troposferdir. Açık hava basıncına etki eden sıcaklık ve nemdir diyebiliriz. Açık hava basıncını ölçen barometreler; üç çeşittir. Bunlar; cıvalı barometre, metal barometre, sifonlu barometre olarak adlandırılmaktadır.

Açık Hava Basıncı Etkileri

Açık hava basıncına; birim yüzeye etki eden kuvvet de diyebiliriz. Nedeni; hava moleküllerinin ağırlıklarından ötürü temas ettikleri yüzeye uyguladıkları kuvveti, hava basıncı oluşturmaktadır. Açık bir yerde gazın basıncından bahsedildiği gibi, kapalı bir ortam ile ilgili de gaz basıncından söz edilebilmektedir. Kapalı yerlerde gazların basıncı, gaz moleküllerinin sürekli olarak kapalı yerin iç çeperlerine çarpması sonucu oluşabilmektedir. Kapalı ortamda gaz basıncı eşit olmakla beraber; hacim, sıcaklık, molekül sayısı basıncı etkileyen faktörler olmaktadır. Açık hava basıncı insana her hali ile etki etmektedir. İnsanlardaki kan basıncı ile açık hava basıncı uyum içindedir. Sadece; çok yükseklere çıkıldığında basıncın düşmesi ile birlikte farklı etkiler yaşanabilmektedir. Atmosferde bulunan gazların oranı, doğal denge ve dolayısı ile açık hava basıncı, insan için önemli bir konu olma özelliğini taşımaktadır.

Açık Hava Basıncını Neler Etkiler

Havanın soğuk olduğu kısımlarda yüksek basınç, sıcak olduğu kısımlarda ise alçak basınç mevcut olmaktadır. Ekvatorda alçak basınç, kutuplarda yüksek basınçtan bahsedebiliriz. Ülkemizde yaz aylarında alçak basınç, kış aylarında yüksek basınçtan daha fazla söz edebilmekteyiz. Yükseklere doğru gidildikçe açık hava basıncı, düşmektedir. Bununla birlikte; rüzgarlar da açık hava basıncını etkiler.
Son Güncelleme : 21.03.2021 17:17:25
Açık Hava Basıncı ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Açık Hava Basıncı Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Açık Hava Basıncı"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Santral Venöz Basınç
Santral Venöz Basınç
Santral venöz basınç, vücut içerisinde bulunan torakstaki basıncı ile sağ atriyum içerisinde bulunan basıncın ölçümleri ile alakalıdır. CVB olarak bu ölçüm ile birlikte kalbin sağ tarafında bulunan ventriküllerin durumu hakkında bilgi almak için kul...
Lastik Basıncı
Lastik Basıncı
Lastik Basıncı, Tekerlekli araçların yol alabilmesi için geliştirilmiş olan lastiklerin doğru kullanımı çok önemlidir. Lastik takılı bulunduğu aracın daha rahat yol almasını sağlar. Seyir halindeki aracın tüm donanımlarının işleyişi kadar lastiklerin...
Lastik Hava Basıncı Tablosu
Lastik Hava Basıncı Tablosu
Lastik hava basıncı tablosu, araçlarda kullanılan araba lastiklerinin basıncının doğru şekilde ayarlanması son derece önemlidir. Bu noktada sürüş güvenliği sağlanırken, aracın kontrol seviyesi üst düzeye ulaşır. Lastiklerin hava basıncının normal şek...
Basınç Çeşitleri
Basınç Çeşitleri
Basınç Çeşitleri, Birçok gazdan meydana gelmiş olan atmosferde yer alan gazların birim alana dik şekilde etki ettiği kuvvet miktarına basınç denir. Yeryüzüne etki eden kuvvetlerin toplamının yüzey alanına bölünmesi sonucu bulunan basınç barometre ile...
Termik Basınç
Termik Basınç
Termik Basınç; Gaz halinde bulunan ametal elementlerin moleküler yapıları ısı kaynaklarına yakınlaştıkça genleşirler. Bu genleşmeden Dünya Atmosferinde bulunan gazlar da etkilenir. Gaz molekülleri içine giren Güneş ısısı molekülün ısınarak genişlemes...
Alçak Basınç Özellikleri
Alçak Basınç Özellikleri
Alçak basınç özellikleri, atmosfer çeşitli gazların karışımından meydana gelmektedir. Gazlarında bir ağırlığı vardır. Atmosferdeki bütün gazların, yere uygulamış olduğu basınçların toplamına hava veya atmosfer basıncı denilmektedir. Basıncı ölçen ale...
Basınç Kuvveti Nedir
Basınç Kuvveti Nedir
Basınç Kuvveti Nedir, çoğunlukla bir yüzey üzerine kuvvet uygulandığı zaman zeminde yapacağı etki yalnızca kuvvetin büyüklüğü ile alakalı değildir. Aynı zamanda kuvvetin uygulamış olduğu basınç yüzey üzerindeki bu etkisi bazen çok büyük bazen de küçü...
Sistolik Kan Basıncı
Sistolik Kan Basıncı
Sistolik Kan Basıncı, kalbin kanı pompalarken damar duvarında oluşturduğu, basınca kan basıncı yada tansiyon adı verilmektedir. Kan basıncı için belirlenmiş olan normal değerler bulunmaktadır. Kan basıncı istenilen değerlerin üzerinde ise hipertansiy...
Atmosfer Basıncı
Atmosfer Basıncı
Atmosfer basıncı, atmosferin oluşmasını sağlayan gazların ağırlıkların cisimlerin üzerine yaptıkları kuvvet uygulamasını atmosfer basıncı adı verilmektedir. Bilindiği gibi atmosfer basıncı öncelikli olarak barometre ile ölçülür. Daha sonra milibar bi...
Nabız Basıncı
Nabız Basıncı
Nabız Basıncı, nabız basıncı herkeste yaşanan sağlık durumudur. Vücudun kan basıncının yükselip, düşmesine tansiyon denir. Kalp vücut içinde devamlı kan üretir ve kalp günlük belirli oranda kan miktarı ile atar damar arasındaki hareketini sağlar. Kan...
Basınç Türleri
Basınç Türleri
Basınç Türleri; Basınç türlerine geçmeden önce basınç konusunu tanımlayalım. Basınç, birim alan başına etki eden kuvvet miktarı olarak tanımlanmaktadır. Basınca kuvvetin etkisidir de diyebiliriz. Şimdi basınç türlerini açıklayalım.Sıvı Basıncı; Bütün...
İklim Elemanları Basınç
İklim Elemanları Basınç
İklim Elemanları Basınç; İklim; Hava olaylarının yeryüzüne herhangi bir bölümünde ortak olarak meydana getirdikleri etkilerin uzun süre boyunca gözlemlenmesidir. İklim elemanları; sıcaklık, basınç, rüzgarlar, nemlilik ve yağıştır. İklim Elemanları Ba...

 

Yüksek Basınç Özellikleri
Basınç Kuvveti
Su Basıncı
Kombi Su Basıncı
Kombi Basınç Düşmesi
Kan Basıncı
Kan Basıncı Ölçümü
Basıncı Etkileyen Faktörler
Asor Yüksek Basınç
Termik Yüksek Basınç
Basınç Hacim İlişkisi
Kapalı Kaplarda Gaz Basıncı
Basıncın Hal Değişimine Etkisi
Basınç Yaraları
Katılarda Basınç
Eş Basınç
Basınç Düşürücü
Sıvı Basıncı Nelere Bağlıdır
Santral Venöz Basınç
Lastik Basıncı
Lastik Hava Basıncı Tablosu
Basınç Çeşitleri
Termik Basınç
Alçak Basınç Özellikleri
Basınç Kuvveti Nedir
Sistolik Kan Basıncı
Atmosfer Basıncı
Nabız Basıncı
Basınç Türleri
İklim Elemanları Basınç
Popüler İçerik
Basıncın Hal Değişimine Etkisi
Basıncın Hal Değişimine Etkisi
Basıncın Hal Değişimine Etkisi, Birim yüzeyine etkisini dik olarak gösteren kuvvete basınç denilmektedir. Bu durumda basınç bu kuvvet maddelerini oluş...
Basınç Yaraları
Basınç Yaraları
Basınç yaraları, vücutta bası sonucunda meydana gelen yaralar olmaktadır. Bu yaralara eskiden ''decubitis ülser'' denmekteydi. Buradaki decubitis keli...
Katılarda Basınç
Katılarda Basınç
Katılarda basınç, maddeleri ağırlıklarından dolayı temas ettikleri yüzeye basınç uygular. Basınç ile birlikte kuvvet uygulandığı belirtilirken birim y...
Eş Basınç
Eş Basınç
Eş basınç, coğrafya alanında kullanılan yöntemler arasında bulunurken; bir diger ismi ise İzobar olarak tanımlanmaktadır. Hava basıncı eşit olan nokta...
Basınç Düşürücü
Basınç Düşürücü
Basınç düşürücü, büyük su borularının içerisinde uygulanması gereken basınç düşürücü ile birlikte suyun yarattığı basıncının düşmesi sağlanır. Günümüz...
Sıvı Basıncı Nelere Bağlıdır
Sıvı Basıncı Nelere Bağlıdır
Sıvı Basıncı Nelere Bağlıdır, Sıvılar da katılar gibi ağırlıklarından dolayı basınç yapar ilkesini hatırlatmak gereklidir. İki gurupta yer alan cisiml...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Sistolik Kan Basıncı
Atmosfer Basıncı
Nabız Basıncı
Basınç Türleri
İklim Elemanları Basınç
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022