Basınç Merkezleri

Basınç Merkezleri

Basınç merkezleri üç grupta incelenmektedir. Bunlar normal hava basıncı, yüksek basınç ve alçak basınçtır. Atmosferin yapısında çeşitli gazlar bulunmaktadır. Bu gazlar atmosferi meydana getirmiştir. Gazların yere uygulamış olduğu basınca atmosfer basıncı denmektedir. Bunun bir diğer adı ise hava basıncı olarak bilinir. Hava basıncını ölçmek için barometre kullanılmaktadır.

Atmosfer basıncı

 • Normal hava basıncı: Kırk beş derece enlemlerinde ve deniz seviyesinde görülmektedir. Normal olan bir hava basıncının değeri bir on üç milibar olarak bilinir.
 • Yüksek hava basıncı: Milibar değer bin on üçten fazla olan basınçlara verilen isimdir. Bu basıncı görülmüş olduğu yerlerde sürekli olarak alçak hava basıncı bulunmaktadır. Bu basınç yere çarparak çevreye doğru yayılma özelliği göstermektedir.
 • Alçak hava basıncı: Basınç değeri bin on üçten daha az olan hava basınçlarına verilen isimdir. Bu basıncın görülmüş olduğu yerlerde sürekli olarak yüksek hava basıncı görülmektedir.

Bu tür basınçların oluşmasını nedeni dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesinden dolayı meydana gelmektedir. Dünyanını bu hareketinden dolayı hava hareketleri yönünde değişimler meydana gelmektedir. Basınçlar oluştuğu bölgeye göre de değişiklikler göstermektedir. Kuzey yarım kürede sağa doğru, güney yarım kürede ise sola doğru sapmalar meydana gelmektedir.

Basınç merkezleri

 • Termik alçak basınç kuşağı: Ekvator ve çevresinde görülmektedir. Sıcaklık oldukça yüksektir.
 • Dinamik yüksek basınç kuşağı: 30 derece enlem kuşaklarında görülmektedir. Bu basıncın oluşmuş olduğu bölgelerde çöller oluşmaktadır.
 • Dinamik alçak basınç kuşağı: 60 derece enlemlerinde oluşmaktadır. Oluşmuş olduğu bölgelerde sıcaklık oldukça düşüktür.
 • Termik yüksek basınç kuşağı: Düşük sıcaklık nedeni ile oluşan bu basınç merkezi kutupla ve çevresinde görülmektedir.

Yüksek basınçlar

 • Sibirya antisiklonu: Bu hava hareketinde soğuk ve yağışlı havalar görülmektedir.
 • Azor antisiklonu: Rüzgarın hızını azaltan bu basınç kendini yağışsız hava ve rüzgarla ile belli etmektedir.

Alçak basınçlar

 • İzlanda siklonu: Dinamik kökenli bir basınçtır. En fazla kendini kış aylarında belli etmektedir.
 • İran siklonu: Karaların aşırı ısınmasından dolayı meydana gelen bu basınç yaz aylarında oluşmaktadır. Termik kökenli bir basınçtır. Aşırı çöl sıcaklarının yaşanmasına da neden olmaktadır.

Basınç alanın özellikleri

Basınç merkezleri alanları birbirinden farklı özellikler göstermektedir. Alçak hava basıncında yükseltici hava hareketi bulunmaktadır. Bu hareket çevreden merkeze doğru oluşma özelliği taşımaktadır. Bu basıncın meydana gelmiş olduğu bölgelerde bitki örtüsü gür ve sıcaklık farkı azdır. Bunun yanı sıra bu basıncın oluşmuş olduğu bölgelerden ısı kaybı çok azdır. Yüksek basınç alanlarında ise alçak hava hareketleri bulunmaktadır. Bu basınçta hava akımları merkezden çevreye doğru yayılma özelliği taşımaktadır. Bu basınçta yerin ısı kaybetme ihtimali oldukça yüksektir ve bol yağışlar görülmektedir. Ayrıca bitki örtüsü cılız bir özellik göstermektedir ve basıncın oluşmuş olduğu alanlarda sıcaklık farkı fazladır.

Basıncı etkileyen faktörler

 • Sıcaklık: Havanın ısınması ile beraber moleküllerin birbirinden uzaklaşmaya durumu gerçekleşir. Bu nedenden dolayı hava da genişlemeler ve hafifleme görülür. Sıcaklığın artması ile basınçta azalmalar görülmektedir. Sürekli olarak güneş ışınlarını dik açı ile alan bölgelerde sıcaklık derecesi her mevsim yüksek olmaktadır. Bunun tam tersi yaşanan bölgelerde ise sıcaklık derecesi düşüktür. Sıcaklık ile basınç arasında ters orantı ilişkisi bulunmaktadır.
 • Yer çekimi: Dünyanın şeklinden dolayı ekvatordan kutuplara doğru yer çekiminde artışlar meydana gelmektedir. Bu nedenden dolayı atmosferin yer yapmış olduğu basınç enleme bağlı olarak değişimler göstermektedir.
 • Yükselti: Deniz seviyesinden yükseklere doğru çıkıldıkça gazların yoğunluğunda azalmalar meydana gelmektedir. Bu nedenden dolayı basınçta da azalmalar meydana gelir.
 • Günlük hareket: Hava kütlelerinin alçalması ve yükselmesi sonucunda basınçta değişimler meydana gelmektedir. Yoğunluğun artması ile basınç artma özelliği gösterir. Yoğunluğun azalması ile basınçta da azalmalar görülür.
Son Güncelleme : 21.03.2021 17:50:00
Basınç Merkezleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Basınç Merkezleri Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Basınç Merkezleri"
Merhaba arkadaşlar. Ben son zamanlarda hava olaylarına biraz merak sardım. Aslında çocuğun derslerine yardım ederken bu merak oluştu. Yağmurlar, fırtınalar vb. birde dünyada hava olaylarını etkileyen hava basınçları dikkatimi çekiyor. Bu basınç merkezleri konusunda biraz açıklayıcı bilgi arıyorum. Şimdiden teşekkür ederim.
Üzeyir . 28.10.2018 15:39:11
CEVAP YAZ
Santral Venöz Basınç
Santral Venöz Basınç
Santral venöz basınç, vücut içerisinde bulunan torakstaki basıncı ile sağ atriyum içerisinde bulunan basıncın ölçümleri ile alakalıdır. CVB olarak bu ölçüm ile birlikte kalbin sağ tarafında bulunan ventriküllerin durumu hakkında bilgi almak için kul...
Lastik Basıncı
Lastik Basıncı
Lastik Basıncı, Tekerlekli araçların yol alabilmesi için geliştirilmiş olan lastiklerin doğru kullanımı çok önemlidir. Lastik takılı bulunduğu aracın daha rahat yol almasını sağlar. Seyir halindeki aracın tüm donanımlarının işleyişi kadar lastiklerin...
Lastik Hava Basıncı Tablosu
Lastik Hava Basıncı Tablosu
Lastik hava basıncı tablosu, araçlarda kullanılan araba lastiklerinin basıncının doğru şekilde ayarlanması son derece önemlidir. Bu noktada sürüş güvenliği sağlanırken, aracın kontrol seviyesi üst düzeye ulaşır. Lastiklerin hava basıncının normal şek...
Basınç Çeşitleri
Basınç Çeşitleri
Basınç Çeşitleri, Birçok gazdan meydana gelmiş olan atmosferde yer alan gazların birim alana dik şekilde etki ettiği kuvvet miktarına basınç denir. Yeryüzüne etki eden kuvvetlerin toplamının yüzey alanına bölünmesi sonucu bulunan basınç barometre ile...
Termik Basınç
Termik Basınç
Termik Basınç; Gaz halinde bulunan ametal elementlerin moleküler yapıları ısı kaynaklarına yakınlaştıkça genleşirler. Bu genleşmeden Dünya Atmosferinde bulunan gazlar da etkilenir. Gaz molekülleri içine giren Güneş ısısı molekülün ısınarak genişlemes...
Alçak Basınç Özellikleri
Alçak Basınç Özellikleri
Alçak basınç özellikleri, atmosfer çeşitli gazların karışımından meydana gelmektedir. Gazlarında bir ağırlığı vardır. Atmosferdeki bütün gazların, yere uygulamış olduğu basınçların toplamına hava veya atmosfer basıncı denilmektedir. Basıncı ölçen ale...
Basınç Kuvveti Nedir
Basınç Kuvveti Nedir
Basınç Kuvveti Nedir, çoğunlukla bir yüzey üzerine kuvvet uygulandığı zaman zeminde yapacağı etki yalnızca kuvvetin büyüklüğü ile alakalı değildir. Aynı zamanda kuvvetin uygulamış olduğu basınç yüzey üzerindeki bu etkisi bazen çok büyük bazen de küçü...
Sistolik Kan Basıncı
Sistolik Kan Basıncı
Sistolik Kan Basıncı, kalbin kanı pompalarken damar duvarında oluşturduğu, basınca kan basıncı yada tansiyon adı verilmektedir. Kan basıncı için belirlenmiş olan normal değerler bulunmaktadır. Kan basıncı istenilen değerlerin üzerinde ise hipertansiy...
Atmosfer Basıncı
Atmosfer Basıncı
Atmosfer basıncı, atmosferin oluşmasını sağlayan gazların ağırlıkların cisimlerin üzerine yaptıkları kuvvet uygulamasını atmosfer basıncı adı verilmektedir. Bilindiği gibi atmosfer basıncı öncelikli olarak barometre ile ölçülür. Daha sonra milibar bi...
Nabız Basıncı
Nabız Basıncı
Nabız Basıncı, nabız basıncı herkeste yaşanan sağlık durumudur. Vücudun kan basıncının yükselip, düşmesine tansiyon denir. Kalp vücut içinde devamlı kan üretir ve kalp günlük belirli oranda kan miktarı ile atar damar arasındaki hareketini sağlar. Kan...
Basınç Türleri
Basınç Türleri
Basınç Türleri; Basınç türlerine geçmeden önce basınç konusunu tanımlayalım. Basınç, birim alan başına etki eden kuvvet miktarı olarak tanımlanmaktadır. Basınca kuvvetin etkisidir de diyebiliriz. Şimdi basınç türlerini açıklayalım.Sıvı Basıncı; Bütün...
İklim Elemanları Basınç
İklim Elemanları Basınç
İklim Elemanları Basınç; İklim; Hava olaylarının yeryüzüne herhangi bir bölümünde ortak olarak meydana getirdikleri etkilerin uzun süre boyunca gözlemlenmesidir. İklim elemanları; sıcaklık, basınç, rüzgarlar, nemlilik ve yağıştır. İklim Elemanları Ba...

 

Yüksek Basınç Özellikleri
Basınç Kuvveti
Su Basıncı
Kombi Su Basıncı
Kombi Basınç Düşmesi
Kan Basıncı
Kan Basıncı Ölçümü
Basıncı Etkileyen Faktörler
Asor Yüksek Basınç
Termik Yüksek Basınç
Basınç Hacim İlişkisi
Kapalı Kaplarda Gaz Basıncı
Basıncın Hal Değişimine Etkisi
Basınç Yaraları
Katılarda Basınç
Eş Basınç
Basınç Düşürücü
Sıvı Basıncı Nelere Bağlıdır
Santral Venöz Basınç
Lastik Basıncı
Lastik Hava Basıncı Tablosu
Basınç Çeşitleri
Termik Basınç
Alçak Basınç Özellikleri
Basınç Kuvveti Nedir
Sistolik Kan Basıncı
Atmosfer Basıncı
Nabız Basıncı
Basınç Türleri
İklim Elemanları Basınç
Popüler İçerik
Kapalı Kaplarda Gaz Basıncı
Kapalı Kaplarda Gaz Basıncı
Kapalı Kaplarda Gaz Basıncı, Kapalı kap içerisinde yer alan gaz molekülleri sıkıştırılma sonrasında kap içerisinde sürekli çarpma oluşturmaktadır. Bu ...
Basıncın Hal Değişimine Etkisi
Basıncın Hal Değişimine Etkisi
Basıncın Hal Değişimine Etkisi, Birim yüzeyine etkisini dik olarak gösteren kuvvete basınç denilmektedir. Bu durumda basınç bu kuvvet maddelerini oluş...
Basınç Yaraları
Basınç Yaraları
Basınç yaraları, vücutta bası sonucunda meydana gelen yaralar olmaktadır. Bu yaralara eskiden ''decubitis ülser'' denmekteydi. Buradaki decubitis keli...
Katılarda Basınç
Katılarda Basınç
Katılarda basınç, maddeleri ağırlıklarından dolayı temas ettikleri yüzeye basınç uygular. Basınç ile birlikte kuvvet uygulandığı belirtilirken birim y...
Eş Basınç
Eş Basınç
Eş basınç, coğrafya alanında kullanılan yöntemler arasında bulunurken; bir diger ismi ise İzobar olarak tanımlanmaktadır. Hava basıncı eşit olan nokta...
Basınç Düşürücü
Basınç Düşürücü
Basınç düşürücü, büyük su borularının içerisinde uygulanması gereken basınç düşürücü ile birlikte suyun yarattığı basıncının düşmesi sağlanır. Günümüz...
Sıvı Basıncı Nelere Bağlıdır
Sıvı Basıncı Nelere Bağlıdır
Sıvı Basıncı Nelere Bağlıdır, Sıvılar da katılar gibi ağırlıklarından dolayı basınç yapar ilkesini hatırlatmak gereklidir. İki gurupta yer alan cisiml...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Sistolik Kan Basıncı
Atmosfer Basıncı
Nabız Basıncı
Basınç Türleri
İklim Elemanları Basınç
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022