Basınç Birimleri

Basınç Birimleri

Basınç Birimleri, Tüm basınç birimleri kullanım alanlarına göre değişkenlik gösterir. Örneğin sanayide kullanılan basınç birimi "bar"' iken, bilimsel çalışmalarda ise "pascal" birimi kullanılır.

Bütün maddeler ağırlıkları nedeniyle bulundukları yüzeye bir kuvvet uygularlar. Uygulanan bu kuvvete basınç adı verilir. O nedenle basınç basınç, kuvvete ve yüzeye bağlı olarak değişir. Ağırlıkları aynı olan fakat hacimleri farklı olan iki cismin yüzeye uyguladığı basınç farklıdır. Cisim hacmen ne kadar büyükse basınç da o oranda fazla olur. Örneğin, leylek ve ördeğin bir yüzey üzerinde uyguladığı basınç farklıdır. Bunun en büyük nedeni leylek ve ördeğin ayak yapısının farklı olmasıdır. Cisimlerin ağırlıkları artarsa yüzeye uyguladıkları basınç da artar. Basınç cisme uygulanan kuvvetle doğru orantılıdır. Buna karşılık uygulama alanı büyüdükçe basınç azaldığına göre, basınç yüzey ile ters orantılıdır denilebilir.

Basınç P, yüzey A, kuvvet F ile gösterilirse Basınç = Kuvvet / Alan sonucuna ulaşılır ve P = F / A formülü ile gösterilir.

Basınç Birimleri Nasıl Ölçülür?

Basınç birimleri kuvvet ve yüzey birimine bağlıdır. SI birim sistemine göre kuvvet birimi Newton (N), yüzey birimi metrekare (m2) olarak alınırsa basınç birimi N / m2 olur.

1 m2`lik yüzeye dik olarak etki eden bir newtonluk kuvvetin yaptığı basınca bir Pascal denir. Pascal "Pa" ile gösterilir.

1 N / 1 m2 =1 Pa ‘dır.

Günlük yaşantımızda sıkça kullanılan basınç birimlerinden biri de atmosferdir. Havanın kendine has bir ağırlığı vardır. Hava sahip olduğu bu ağırlık sayesinde yeryüzünde bulunan her cisme basınç uygular. Uygulanan bu basınca atmosfer basıncı adı verilir. Atmosfer basıncı deniz seviyesi yüksekliğine, havanın sıcaklığına ve hava akımlarına göre değişkenlik gösterir.

Deniz seviyesinde 1 m2`lik yüzeye 101300 N`luk bir kuvvet uygulayan basınca 1 atmosfer denir. Kısaca "atm" ile gösterilir.

1 atm = 101300 N / m2 yaklaşık 100000 N/m2`dir. Öyleyse; 1 atm yaklaşık 105 N / m2 = 105 Pa`dır.

Bilim alanında kullanılan basınç birimi baridir. Bari,küçük birim olduğu için meteorolojide hava raporlarını açıklamak için bar ve milibar birimleri kullanılır. 1 cm2`lik bir yüzey üzerine 1dyn`lik bir kuvvetin yaptığı basınca 1 dyn / cm2 yada 1 bari denir.

Yaklaşık 76 cmHg`nin tabanına yaptığı basınca 1 bar denir.

1 atm = 760 mmHG = 1 Bar = 105 Pa
1 kpa = 1000 Pa
1 bar = 1013 milibar yaklaşık 1000 milibar'dır.

Maddelerde Basınç Birimleri Nelerdir?

Basınç birimleri maddenin haline göre değişkenlik gösterir. Basınç birimlerini ölçebilmek için maddenin hallerinin iyi bilinmesi gerekir. Maddenin halleri katılar, sıvılar ve gazlar olarak 3'e ayrılır.

Katıların Basıcı

Katı cisimler ağırlıklarından dolayı üzerinde durdukları yüzeye basınç uygularlar. Taban alanı S, ağırlığı G olan bir katı cismin üzerinde durduğu yüzeye uyguladığı basınç P = G / S formülü ile bulunur. Katı halde moleküller birbirine yakındır ve bağları daha sıkıdır. Bu nedenle katı cisimler, biçimlerini ve hacimlerini korurlar. Katı cisimler basıncı, yer çekimi doğrultusuna dik olan yatay düzlemde hisseder. Yan yüzeyler eğik ise yer çekiminden dolayı basıncın etkisinde kalır.

Sıvıların Basıncı

Bir kapta bulunan sıvı, ağırlığı nedeniyle bulunduğu kabın her noktasına basınç uygular. Sıvının kabın tabanına (A) veya herhangi bir noktasına (B) yaptığı basınç incelendiğinde A; derinlikle doğru orantılıdır. Derine inildikçe basınç artar. A noktasındaki sıvı basıncı B noktasındaki sıvı basıncından büyüktür. B; sıvının öz kütlesi ile doğru orantılıdır.

P: Basınç
h: Noktanın sıvının açık yüzeyine olan uzaklığı
d: Kaptaki sıvının özkütlesi

Bu bilgiler doğrultusunda P = (h.d) formülüne ulaşılır.

Gazların Basıncı

Sıvılar ağırlıkları yüzünden, kendileriyle temas haliyle olan yüzeyler üzerine hidrostatik basınç adı verilen bir basınç yapar. Bu basıncın büyüklüğü P = h .d .g bağıntısından hesaplanır. Sıvılar gibi ağırlıkları olan gazlarda bulundukları kabın çeperlerine bir basınç uygular. Gazlar sıvılardan farklı olarak sıkıştırılabilme özelliğine sahiptir. Acık hava basıncı ve kapalı kaplardaki gazların basınç olmak üzer 2 başlık altında incelenir. Kapalı kaplardaki gazların basınç Mariotle kanunu, Charles, Lussac kanunu olarak 3 alt başlığa ayrılır.

Son Güncelleme : 26.03.2021 12:47:25
Basınç Birimleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Basınç Birimleri Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Basınç Birimleri"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Santral Venöz Basınç
Santral Venöz Basınç
Santral venöz basınç, vücut içerisinde bulunan torakstaki basıncı ile sağ atriyum içerisinde bulunan basıncın ölçümleri ile alakalıdır. CVB olarak bu ölçüm ile birlikte kalbin sağ tarafında bulunan ventriküllerin durumu hakkında bilgi almak için kul...
Lastik Basıncı
Lastik Basıncı
Lastik Basıncı, Tekerlekli araçların yol alabilmesi için geliştirilmiş olan lastiklerin doğru kullanımı çok önemlidir. Lastik takılı bulunduğu aracın daha rahat yol almasını sağlar. Seyir halindeki aracın tüm donanımlarının işleyişi kadar lastiklerin...
Lastik Hava Basıncı Tablosu
Lastik Hava Basıncı Tablosu
Lastik hava basıncı tablosu, araçlarda kullanılan araba lastiklerinin basıncının doğru şekilde ayarlanması son derece önemlidir. Bu noktada sürüş güvenliği sağlanırken, aracın kontrol seviyesi üst düzeye ulaşır. Lastiklerin hava basıncının normal şek...
Basınç Çeşitleri
Basınç Çeşitleri
Basınç Çeşitleri, Birçok gazdan meydana gelmiş olan atmosferde yer alan gazların birim alana dik şekilde etki ettiği kuvvet miktarına basınç denir. Yeryüzüne etki eden kuvvetlerin toplamının yüzey alanına bölünmesi sonucu bulunan basınç barometre ile...
Termik Basınç
Termik Basınç
Termik Basınç; Gaz halinde bulunan ametal elementlerin moleküler yapıları ısı kaynaklarına yakınlaştıkça genleşirler. Bu genleşmeden Dünya Atmosferinde bulunan gazlar da etkilenir. Gaz molekülleri içine giren Güneş ısısı molekülün ısınarak genişlemes...
Alçak Basınç Özellikleri
Alçak Basınç Özellikleri
Alçak basınç özellikleri, atmosfer çeşitli gazların karışımından meydana gelmektedir. Gazlarında bir ağırlığı vardır. Atmosferdeki bütün gazların, yere uygulamış olduğu basınçların toplamına hava veya atmosfer basıncı denilmektedir. Basıncı ölçen ale...
Basınç Kuvveti Nedir
Basınç Kuvveti Nedir
Basınç Kuvveti Nedir, çoğunlukla bir yüzey üzerine kuvvet uygulandığı zaman zeminde yapacağı etki yalnızca kuvvetin büyüklüğü ile alakalı değildir. Aynı zamanda kuvvetin uygulamış olduğu basınç yüzey üzerindeki bu etkisi bazen çok büyük bazen de küçü...
Sistolik Kan Basıncı
Sistolik Kan Basıncı
Sistolik Kan Basıncı, kalbin kanı pompalarken damar duvarında oluşturduğu, basınca kan basıncı yada tansiyon adı verilmektedir. Kan basıncı için belirlenmiş olan normal değerler bulunmaktadır. Kan basıncı istenilen değerlerin üzerinde ise hipertansiy...
Atmosfer Basıncı
Atmosfer Basıncı
Atmosfer basıncı, atmosferin oluşmasını sağlayan gazların ağırlıkların cisimlerin üzerine yaptıkları kuvvet uygulamasını atmosfer basıncı adı verilmektedir. Bilindiği gibi atmosfer basıncı öncelikli olarak barometre ile ölçülür. Daha sonra milibar bi...
Nabız Basıncı
Nabız Basıncı
Nabız Basıncı, nabız basıncı herkeste yaşanan sağlık durumudur. Vücudun kan basıncının yükselip, düşmesine tansiyon denir. Kalp vücut içinde devamlı kan üretir ve kalp günlük belirli oranda kan miktarı ile atar damar arasındaki hareketini sağlar. Kan...
Basınç Türleri
Basınç Türleri
Basınç Türleri; Basınç türlerine geçmeden önce basınç konusunu tanımlayalım. Basınç, birim alan başına etki eden kuvvet miktarı olarak tanımlanmaktadır. Basınca kuvvetin etkisidir de diyebiliriz. Şimdi basınç türlerini açıklayalım.Sıvı Basıncı; Bütün...
İklim Elemanları Basınç
İklim Elemanları Basınç
İklim Elemanları Basınç; İklim; Hava olaylarının yeryüzüne herhangi bir bölümünde ortak olarak meydana getirdikleri etkilerin uzun süre boyunca gözlemlenmesidir. İklim elemanları; sıcaklık, basınç, rüzgarlar, nemlilik ve yağıştır. İklim Elemanları Ba...

 

Yüksek Basınç Özellikleri
Basınç Kuvveti
Su Basıncı
Kombi Su Basıncı
Kombi Basınç Düşmesi
Kan Basıncı
Kan Basıncı Ölçümü
Basıncı Etkileyen Faktörler
Asor Yüksek Basınç
Termik Yüksek Basınç
Basınç Hacim İlişkisi
Kapalı Kaplarda Gaz Basıncı
Basıncın Hal Değişimine Etkisi
Basınç Yaraları
Katılarda Basınç
Eş Basınç
Basınç Düşürücü
Sıvı Basıncı Nelere Bağlıdır
Santral Venöz Basınç
Lastik Basıncı
Lastik Hava Basıncı Tablosu
Basınç Çeşitleri
Termik Basınç
Alçak Basınç Özellikleri
Basınç Kuvveti Nedir
Sistolik Kan Basıncı
Atmosfer Basıncı
Nabız Basıncı
Basınç Türleri
İklim Elemanları Basınç
Popüler İçerik
Kapalı Kaplarda Gaz Basıncı
Kapalı Kaplarda Gaz Basıncı
Kapalı Kaplarda Gaz Basıncı, Kapalı kap içerisinde yer alan gaz molekülleri sıkıştırılma sonrasında kap içerisinde sürekli çarpma oluşturmaktadır. Bu ...
Basıncın Hal Değişimine Etkisi
Basıncın Hal Değişimine Etkisi
Basıncın Hal Değişimine Etkisi, Birim yüzeyine etkisini dik olarak gösteren kuvvete basınç denilmektedir. Bu durumda basınç bu kuvvet maddelerini oluş...
Basınç Yaraları
Basınç Yaraları
Basınç yaraları, vücutta bası sonucunda meydana gelen yaralar olmaktadır. Bu yaralara eskiden ''decubitis ülser'' denmekteydi. Buradaki decubitis keli...
Katılarda Basınç
Katılarda Basınç
Katılarda basınç, maddeleri ağırlıklarından dolayı temas ettikleri yüzeye basınç uygular. Basınç ile birlikte kuvvet uygulandığı belirtilirken birim y...
Eş Basınç
Eş Basınç
Eş basınç, coğrafya alanında kullanılan yöntemler arasında bulunurken; bir diger ismi ise İzobar olarak tanımlanmaktadır. Hava basıncı eşit olan nokta...
Basınç Düşürücü
Basınç Düşürücü
Basınç düşürücü, büyük su borularının içerisinde uygulanması gereken basınç düşürücü ile birlikte suyun yarattığı basıncının düşmesi sağlanır. Günümüz...
Sıvı Basıncı Nelere Bağlıdır
Sıvı Basıncı Nelere Bağlıdır
Sıvı Basıncı Nelere Bağlıdır, Sıvılar da katılar gibi ağırlıklarından dolayı basınç yapar ilkesini hatırlatmak gereklidir. İki gurupta yer alan cisiml...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Sistolik Kan Basıncı
Atmosfer Basıncı
Nabız Basıncı
Basınç Türleri
İklim Elemanları Basınç
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022