Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Santral Venöz Basınç

Santral Venöz Basınç

Santral venöz basınç, vücut içerisinde bulunan torakstaki basıncı ile sağ atriyum içerisinde bulunan basıncın ölçümleri ile alakalıdır. CVB olarak bu ölçüm ile kalbin sağ tarafında bulunan ventriküllerin durumu hakkında bilgi almak için kullanılır. Ayrıca dolaşımda bulunan kan hacmi içerisinde bilgi sağlanır. Kalp atışları içerisinde sağ kalp basıncını değerlendirir. Santral venöz basınç yöntemi ile sağ atriyuma uygulanan katater ile işlem gerçekleştirilir. Bu bölgede kıllanma bulunuyor ise öncelikli olarak bu bölgenin temizlenmesi ve solüsyonlar ile gerekli bakımın yapılmasının gerekir. Sonrasında katater uygulanır. Katater uygulaması için lokal anestezi gerekir. Katater vücuda girdikten sonra antiseptik tampon yerleştirilmesi gerekir. Bu süreç içerisinde hastanın sağ atriyum doğrultusunda aksiller çizgi düzeyine düz gelecek şekilde uygulama gerçekleştirilir. Hasta bu süreç içerisinde sırt üstü düz şekilde yatırılırken; başının altında herhangi bir aparat olmaması gerekir. Santral venöz basınç ölçülmesi esnasında stop-cock takılır. Buraya takılan parçanın bir ucu manometreye bağlanırken diğer ucu intravenöz sıvı setine takılır. Bu süreç içerisinde hastaya belirlenen miktarda sıvı iletilmesi sağlanır. Gerekli işlemler başlatılarak hasta da bulunan değerlendirme gerçekleştirilir.

Santral venöz basınç değerlendirme


Bu süreç içerisinde hastada bulunan basınç değerlendirilmesi CVB'nin normal seyirde 5-15 cm H20 ile 17-10 santim H20 arasında olması gerekir. Hasta bulunan santral venöz basınç 5 santim H20'den düşük değerlerde ise volüm eksikliği olduğu saptanır. Bu süreç içerisinde hastaya hızlı şekilde infüzyon yapılması gerekir. Sol kalp fonksiyon bozukluğu bulunan hastalarda santral venöz basınç değeri normal veya düşük çıkabilir. Bu süreç içerisinde hastaya sıvı infüzyonu yapılması, akciğer ödemi olmasına sebebiyet verir. 15 santim H20'den yüksek olan değerlerde ise kalbin kasılma gücünün zayıfladığı belirtilirken; bu süreç içerisinde kataterin yanlış yerleştirilmesi gibi problemler oluşabileceği gibi infüzyona devam edilmemesi gerekir.

Santral venöz basınç bakımı nasıl yapılır?


Bu süreç içerisinde kateterin iritasyona bağlı sebeplerden dolayı siteril tramboflebit oluşabileceği için ve katater uzun süre değiştirilmeden kullanılmış ise bakteriyel sebeple enfeksiyonlar görülmesi gözlenir. Bu belirtilerde katater çıkartılarak hastaya sıcak uygulama yapılarak gerekli takipler gerçekleştirilir. Bu süreç içerisinde katater takılmadan önce gerekli cilt bakımının yapılması gerekir. Sıvının yavaş infüzyonu sebebi ile katater ucunda tıkanıklık meydana gelir. Genellikle bu noktada kan pıhtılaşması meydana gelmiş olabilir. Bu süreç içerisinde hastaya sıvı infüzyonu kesintisiz olarak uygulanır. Katater kısmından kan verilmiş ise bu uygulama sonrasında izotonik sıvı uygulaması gerçekleştirilir. Bu bölümde pıhtı meydana gelmiş ise gidermek için solüsyonun içerisine 250 ünite Heparin verilerek problemin giderilmesi sağlanır. Tıkanıklığın giderilmesi için kataterin ucuna enjektör takılarak burada bulunan kan pıhtısının alınması sağlanır. İşlemler Uzman hekimler tarafından gerçekleştirilir. Katater yerleştirme gerçekleştirildikten sonra hastaya göğüs filmi çekilerek hastada bulunan santral venöz basınç takip edilir. Bu süreç içerisinde hastanın solunum sesleri takip edilirken, EKG değerlendirilir. Hastanın göğüs tüpünden fazla miktarda sıvı akışı görülüyor ise kataterin bulunduğu bölümde boşluk meydana gelmiş olabilir. Göğüs tüpü drenajının gerekli ölçümlerinin yapılması ile infüzyon durdurulur.
Son Güncelleme : 21.01.2024 01:35:14
Santral Venöz Basınç ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Santral Venöz Basınç Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Santral Venöz Basınç"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Sıvı Basıncı Nelere Bağlıdır
Sıvı Basıncı Nelere Bağlıdır
Sıvı Basıncı Nelere Bağlıdır, Sıvılar da katılar gibi ağırlıklarından dolayı basınç yapar ilkesini hatırlatmak gereklidir. İki gurupta yer alan cisimler ağırlıklarına göre basınç uyguluyorlar ama sıvıların basıncı iletme şekilleri katı cisimlere göre...
Lastik Basıncı
Lastik Basıncı
Lastik Basıncı, Tekerlekli araçların yol alabilmesi için geliştirilmiş olan lastiklerin doğru kullanımı çok önemlidir. Lastik takılı bulunduğu aracın daha rahat yol almasını sağlar. Seyir halindeki aracın tüm donanımlarının işleyişi kadar lastiklerin...
Lastik Hava Basıncı Tablosu
Lastik Hava Basıncı Tablosu
Lastik hava basıncı tablosu, araçlarda kullanılan araba lastiklerinin basıncının doğru şekilde ayarlanması son derece önemlidir. Bu noktada sürüş güvenliği sağlanırken, aracın kontrol seviyesi üst düzeye ulaşır. Lastiklerin hava basıncının normal şek...
Basınç Çeşitleri
Basınç Çeşitleri
Basınç Çeşitleri, Birçok gazdan meydana gelmiş olan atmosferde yer alan gazların birim alana dik şekilde etki ettiği kuvvet miktarına basınç denir. Yeryüzüne etki eden kuvvetlerin toplamının yüzey alanına bölünmesi sonucu bulunan basınç barometre ile...
Termik Basınç
Termik Basınç
Termik Basınç; Gaz halinde bulunan ametal elementlerin moleküler yapıları ısı kaynaklarına yakınlaştıkça genleşirler. Bu genleşmeden Dünya Atmosferinde bulunan gazlar da etkilenir. Gaz molekülleri içine giren Güneş ısısı molekülün ısınarak genişlemes...
Alçak Basınç Özellikleri
Alçak Basınç Özellikleri
Alçak basınç özellikleri, atmosfer çeşitli gazların karışımından meydana gelmektedir. Gazlarında bir ağırlığı vardır. Atmosferdeki bütün gazların, yere uygulamış olduğu basınçların toplamına hava veya atmosfer basıncı denilmektedir. Basıncı ölçen ale...
Basınç Kuvveti Nedir
Basınç Kuvveti Nedir
Basınç Kuvveti Nedir, çoğunlukla bir yüzey üzerine kuvvet uygulandığı zaman zeminde yapacağı etki yalnızca kuvvetin büyüklüğü ile alakalı değildir. Aynı zamanda kuvvetin uygulamış olduğu basınç yüzey üzerindeki bu etkisi bazen çok büyük bazen de küçü...
Sistolik Kan Basıncı
Sistolik Kan Basıncı
Sistolik Kan Basıncı, kalbin kanı pompalarken damar duvarında oluşturduğu, basınca kan basıncı ya da tansiyon adı verilmektedir. Kan basıncı için belirlenmiş olan normal değerler bulunmaktadır. Kan basıncı istenilen değerlerin üzerinde ise hipertansi...
Atmosfer Basıncı
Atmosfer Basıncı
Atmosfer basıncı, atmosferin oluşmasını sağlayan gazların ağırlıkların cisimlerin üzerine yaptıkları kuvvet uygulamasını atmosfer basıncı adı verilmektedir. Bilindiği gibi atmosfer basıncı öncelikli olarak barometre ile ölçülür. Daha sonra milibar bi...
Nabız Basıncı
Nabız Basıncı
Nabız Basıncı, nabız basıncı herkeste yaşanan sağlık durumudur. Vücudun kan basıncının yükselip, düşmesine tansiyon denir. Kalp vücut içinde devamlı kan üretir ve kalp günlük belirli oranda kan miktarı ile atar damar arasındaki hareketini sağlar. Kan...
Basınç Türleri
Basınç Türleri
Basınç Türleri; Basınç türlerine geçmeden önce basınç konusunu tanımlayalım. Basınç, birim alan başına etki eden kuvvet miktarı olarak tanımlanmaktadır. Basınca kuvvetin etkisidir de diyebiliriz. Şimdi basınç türlerini açıklayalım.Sıvı Basıncı; Bütün...
İklim Elemanları Basınç
İklim Elemanları Basınç
İklim Elemanları Basınç; İklim; Hava olaylarının yeryüzüne herhangi bir bölümünde ortak olarak meydana getirdikleri etkilerin uzun süre boyunca gözlemlenmesidir. İklim elemanları; sıcaklık, basınç, rüzgârlar, nemlilik ve yağıştır.İklim Elemanları Bas...

 

Yüksek Basınç Özellikleri
Basınç Kuvveti
Su Basıncı
Kombi Su Basıncı
Kombi Basınç Düşmesi
Kan Basıncı
Kan Basıncı Ölçümü
Basıncı Etkileyen Faktörler
Asor Yüksek Basınç
Termik Yüksek Basınç
Basınç Hacim İlişkisi
Kapalı Kaplarda Gaz Basıncı
Basıncın Hal Değişimine Etkisi
Basınç Yaraları
Katılarda Basınç
Eş Basınç
Basınç Düşürücü
Sıvı Basıncı Nelere Bağlıdır
Santral Venöz Basınç
Lastik Basıncı
Lastik Hava Basıncı Tablosu
Basınç Çeşitleri
Termik Basınç
Alçak Basınç Özellikleri
Basınç Kuvveti Nedir
Sistolik Kan Basıncı
Atmosfer Basıncı
Nabız Basıncı
Basınç Türleri
İklim Elemanları Basınç
Popüler İçerik
Kapalı Kaplarda Gaz Basıncı
Kapalı Kaplarda Gaz Basıncı
Kapalı Kaplarda Gaz Basıncı, Kapalı kap içerisinde yer alan gaz molekülleri sıkıştırılma sonrasında kap içerisinde sürekli çarpma oluşturmaktadır. Bu ...
Basıncın Hal Değişimine Etkisi
Basıncın Hal Değişimine Etkisi
Basıncın Hal Değişimine Etkisi, Birim yüzeyine etkisini dik olarak gösteren kuvvete basınç denilmektedir. Bu durumda basınç bu kuvvet maddelerini oluş...
Basınç Yaraları
Basınç Yaraları
Basınç yaraları, vücutta bası sonucunda meydana gelen yaralar olmaktadır. Bu yaralara eskiden ''decubitis ülser'' denmekteydi. Buradaki decubitis keli...
Katılarda Basınç
Katılarda Basınç
Katılarda basınç, maddeleri ağırlıklarından dolayı temas ettikleri yüzeye basınç uygular. Basınç ile birlikte kuvvet uygulandığı belirtilirken birim y...
Eş Basınç
Eş Basınç
Eş basınç, coğrafya alanında kullanılan yöntemler arasında bulunurken; bir diger ismi ise İzobar olarak tanımlanmaktadır. Hava basıncı eşit olan nokta...
Basınç Düşürücü
Basınç Düşürücü
Basınç düşürücü, büyük su borularının içerisinde uygulanması gereken basınç düşürücü ile birlikte suyun yarattığı basıncının düşmesi sağlanır. Günümüz...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Sistolik Kan Basıncı
Atmosfer Basıncı
Nabız Basıncı
Basınç Türleri
İklim Elemanları Basınç
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Şubat - 2024