Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Basınç ve Kaldırma Kuvveti

Basınç ve Kaldırma Kuvveti

Basınç ve Kaldırma Kuvveti, Katı, sıvı ve gaz halindeki maddeler temas ettikleri birim yüzeylere belirli oranda kuvvet uygularlar. Birim yüzeye uygulanan bu dik kuvvete basınç adı verilir. Birim yüzey yerine bütün yüzeye uygulanan bir basınç durumu ise basınç kuvveti olarak adlandırılır. Basınç ve kaldırma kuvveti arasında birbirini etkileyen önemli bir bağ vardır. Yer çekimi kuvvetine zıt yönde uygulanan bu kuvvete kaldırma kuvveti adı verilir. Basınç ve kaldırma kuvvetinin ölçülebilmesi için bazı terimlerin ve bu terimlerin anlamlarının bilinmesi gerekir. Bunlar;
 • Fk: Kaldırma kuvveti
 • Vb: Cismin hacmi
 • Qsıvı: Sıvının öz ağırlığı
 • Dcisim: Cismin öz kütlesi
 • Dsıvı: Sıvının öz kütlesi
 • Dhava: Havanın öz kütlesi
 • G: yer çekimi ivmesi

Basınç ve Kaldırma Kuvveti Özel Durumlar

 • Belirli bir cismin hacminin sıvı içine tamamı batmak şartıyla uyguladığı kaldırma kuvveti cismin sıvı içindeki derinliğine bağlı değildir.
 • Sıvı içine daldırılan bir cisim ağırlığı uygulanan kaldırma kuvveti kadar hafifler.
 • Eriyebilme özelliğine sahip katı bir cisim sıvının içinde yüzerken cisim erise bile sıvı seviyesinde değişiklik olmaz. Buna verilebilecek en iyi örmek, 3/4'ü su içinde yer alan buz parçasıdır. Buz erise bile kaptaki su düzeyi değişmeyecektir.
 • Dsu > detil alkol durumunda, gerçekleşen kaldırma kuvveti suda daha fazladır.
 • Kaldırma kuvveti, cismin sıvıya batan kısmın hacminin yanı sıra batırıldığı sıvının yoğunluğuna da bağlıdır.

Sıvılarda Basınç ve Kaldırma Kuvveti


Sıvı içerisindeki cisimler ağırlıklarına göre sıvı tarafından yukarı doğru itilirler. Sıvı tarafından uygulanan bu itilme, cisimlere uygulanan kaldırma kuvveti ile ilişkilidir. Kaldırma kuvveti sıvının ağırlığına eşittir. Sıvıların kaldırma kuvvetine "Arşimet prensibi" de denilir.

Yüzen Cisimler: Belirli bir yükseklikten sıvıya bırakılan cismin hacminin bir kısmı sıvı dışında kalacak şekilde dengede duruyorsa; bu cisme yüzen cisim adı verilir. Cismin su üzerinde yüzebilmesi için öz kütlesi sıvının öz kütlesinden küçük olmalıdır.

Dc < ds, G = Fk ve Vb. Ds = Vc. Dc sonucuna ulaşılır.

Askıda Kalan Cisimler: Hacminin tamamı sıvı içinde olacak biçimde bir yere temas etmeden dengede kalan cisimlere askıda kalan cisimler denir. Cismin askıda kalabilmesi için cismin öz kütlesinin sıvının öz kütlesine eşit olması gerekir. Böylesi bir durumda cisim kabın tabanına bırakılsa bile cisim tabanla temas etmez. Askıda kalan cisim suda dengede durduğu için kaldırma kuvveti cismin ağırlığına eşittir denilebilir.

Dc = ds, G = Fk sonucuna ulaşılır.

Batan Cisimler: Cismin öz kütlesi sıvının öz kütlesinden büyük olması durumunda; cisim sıvıya bırakılır ve cisim önüne bir engel çıkıncaya kadar suda yoluna devam ederek dibe ulaşır. Bu cisim türlerine batan cisimler adı verilir. Kaldırma kuvveti cismin batan kısmının hacim merkezine uygulanır.

Dc > ds, G > Fk sonucuna ulaşılır.

Gazlarda Basınç ve Kaldırma Kuvveti


Gazlar da sıvılarda olduğu gibi cisimlere belirli oranda kaldırma kuvveti uygular. Uygulanan bu kaldırma kuvveti havanın ağırlığına eşittir. Havanın kaldırma kuvveti ise şu şekilde hesaplanır; Fk = Vc. Dhava. G.

Bu formüle göre

Gc > Fk ise cisim yere düşer.

Gc = Fk ise cisim havada askıda kalır.

Gc < Fk ise cisim yükselir.

Bunların dışında, havadar bir ortamda dengede olan 2 farklı hacimdeki cisimler havasız bir ortama getirildiğinde hacmi büyük olan cisim daha büyük bir kuvvete ihtiyaç duyduğu için var olan denge saat yönünde bozulur.
Son Güncelleme : 19.01.2024 01:49:01
Basınç ve Kaldırma Kuvveti ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Basınç ve Kaldırma Kuvveti Yorumları
şifre

1 Yorum Yapılmış "Basınç ve Kaldırma Kuvveti"
Öğretmenimiz bana basınç ve kaldırma kuvveti hakkında detaylı araştırma yaparak ödev hazırlamamı istedi. Ancak ben basınç ve kaldırma kuvvetindeki formül ve hesaplamaları bir türlü anlamadım. Acaba basınç ve kaldırma kuvvetine ilişkin faydalı bir ödev nasıl hazırlarım? Hangi kaynaklardan faydalanmam halinde daha güzel bir ödev hazırlarım? Bilgilendirmeniz için teşekkürler.
Sezen . 06.10.2018 15:15:12
1 YANITI GÖRÜNTÜLE
Santral Venöz Basınç
Santral Venöz Basınç
Santral venöz basınç, vücut içerisinde bulunan torakstaki basıncı ile sağ atriyum içerisinde bulunan basıncın ölçümleri ile alakalıdır. CVB olarak bu ölçüm ile kalbin sağ tarafında bulunan ventriküllerin durumu hakkında bilgi almak için kullanılır. A...
Lastik Basıncı
Lastik Basıncı
Lastik Basıncı, Tekerlekli araçların yol alabilmesi için geliştirilmiş olan lastiklerin doğru kullanımı çok önemlidir. Lastik takılı bulunduğu aracın daha rahat yol almasını sağlar. Seyir halindeki aracın tüm donanımlarının işleyişi kadar lastiklerin...
Lastik Hava Basıncı Tablosu
Lastik Hava Basıncı Tablosu
Lastik hava basıncı tablosu, araçlarda kullanılan araba lastiklerinin basıncının doğru şekilde ayarlanması son derece önemlidir. Bu noktada sürüş güvenliği sağlanırken, aracın kontrol seviyesi üst düzeye ulaşır. Lastiklerin hava basıncının normal şek...
Basınç Çeşitleri
Basınç Çeşitleri
Basınç Çeşitleri, Birçok gazdan meydana gelmiş olan atmosferde yer alan gazların birim alana dik şekilde etki ettiği kuvvet miktarına basınç denir. Yeryüzüne etki eden kuvvetlerin toplamının yüzey alanına bölünmesi sonucu bulunan basınç barometre ile...
Termik Basınç
Termik Basınç
Termik Basınç; Gaz halinde bulunan ametal elementlerin moleküler yapıları ısı kaynaklarına yakınlaştıkça genleşirler. Bu genleşmeden Dünya Atmosferinde bulunan gazlar da etkilenir. Gaz molekülleri içine giren Güneş ısısı molekülün ısınarak genişlemes...
Alçak Basınç Özellikleri
Alçak Basınç Özellikleri
Alçak basınç özellikleri, atmosfer çeşitli gazların karışımından meydana gelmektedir. Gazlarında bir ağırlığı vardır. Atmosferdeki bütün gazların, yere uygulamış olduğu basınçların toplamına hava veya atmosfer basıncı denilmektedir. Basıncı ölçen ale...
Basınç Kuvveti Nedir
Basınç Kuvveti Nedir
Basınç Kuvveti Nedir, çoğunlukla bir yüzey üzerine kuvvet uygulandığı zaman zeminde yapacağı etki yalnızca kuvvetin büyüklüğü ile alakalı değildir. Aynı zamanda kuvvetin uygulamış olduğu basınç yüzey üzerindeki bu etkisi bazen çok büyük bazen de küçü...
Sistolik Kan Basıncı
Sistolik Kan Basıncı
Sistolik Kan Basıncı, kalbin kanı pompalarken damar duvarında oluşturduğu, basınca kan basıncı ya da tansiyon adı verilmektedir. Kan basıncı için belirlenmiş olan normal değerler bulunmaktadır. Kan basıncı istenilen değerlerin üzerinde ise hipertansi...
Atmosfer Basıncı
Atmosfer Basıncı
Atmosfer basıncı, atmosferin oluşmasını sağlayan gazların ağırlıkların cisimlerin üzerine yaptıkları kuvvet uygulamasını atmosfer basıncı adı verilmektedir. Bilindiği gibi atmosfer basıncı öncelikli olarak barometre ile ölçülür. Daha sonra milibar bi...
Nabız Basıncı
Nabız Basıncı
Nabız Basıncı, nabız basıncı herkeste yaşanan sağlık durumudur. Vücudun kan basıncının yükselip, düşmesine tansiyon denir. Kalp vücut içinde devamlı kan üretir ve kalp günlük belirli oranda kan miktarı ile atar damar arasındaki hareketini sağlar. Kan...
Basınç Türleri
Basınç Türleri
Basınç Türleri; Basınç türlerine geçmeden önce basınç konusunu tanımlayalım. Basınç, birim alan başına etki eden kuvvet miktarı olarak tanımlanmaktadır. Basınca kuvvetin etkisidir de diyebiliriz. Şimdi basınç türlerini açıklayalım.Sıvı Basıncı; Bütün...
İklim Elemanları Basınç
İklim Elemanları Basınç
İklim Elemanları Basınç; İklim; Hava olaylarının yeryüzüne herhangi bir bölümünde ortak olarak meydana getirdikleri etkilerin uzun süre boyunca gözlemlenmesidir. İklim elemanları; sıcaklık, basınç, rüzgârlar, nemlilik ve yağıştır.İklim Elemanları Bas...

 

Yüksek Basınç Özellikleri
Basınç Kuvveti
Su Basıncı
Kombi Su Basıncı
Kombi Basınç Düşmesi
Kan Basıncı
Kan Basıncı Ölçümü
Basıncı Etkileyen Faktörler
Asor Yüksek Basınç
Termik Yüksek Basınç
Basınç Hacim İlişkisi
Kapalı Kaplarda Gaz Basıncı
Basıncın Hal Değişimine Etkisi
Basınç Yaraları
Katılarda Basınç
Eş Basınç
Basınç Düşürücü
Sıvı Basıncı Nelere Bağlıdır
Santral Venöz Basınç
Lastik Basıncı
Lastik Hava Basıncı Tablosu
Basınç Çeşitleri
Termik Basınç
Alçak Basınç Özellikleri
Basınç Kuvveti Nedir
Sistolik Kan Basıncı
Atmosfer Basıncı
Nabız Basıncı
Basınç Türleri
İklim Elemanları Basınç
Popüler İçerik
Basıncın Hal Değişimine Etkisi
Basıncın Hal Değişimine Etkisi
Basıncın Hal Değişimine Etkisi, Birim yüzeyine etkisini dik olarak gösteren kuvvete basınç denilmektedir. Bu durumda basınç bu kuvvet maddelerini oluş...
Basınç Yaraları
Basınç Yaraları
Basınç yaraları, vücutta bası sonucunda meydana gelen yaralar olmaktadır. Bu yaralara eskiden ''decubitis ülser'' denmekteydi. Buradaki decubitis keli...
Katılarda Basınç
Katılarda Basınç
Katılarda basınç, maddeleri ağırlıklarından dolayı temas ettikleri yüzeye basınç uygular. Basınç ile birlikte kuvvet uygulandığı belirtilirken birim y...
Eş Basınç
Eş Basınç
Eş basınç, coğrafya alanında kullanılan yöntemler arasında bulunurken; bir diger ismi ise İzobar olarak tanımlanmaktadır. Hava basıncı eşit olan nokta...
Basınç Düşürücü
Basınç Düşürücü
Basınç düşürücü, büyük su borularının içerisinde uygulanması gereken basınç düşürücü ile birlikte suyun yarattığı basıncının düşmesi sağlanır. Günümüz...
Sıvı Basıncı Nelere Bağlıdır
Sıvı Basıncı Nelere Bağlıdır
Sıvı Basıncı Nelere Bağlıdır, Sıvılar da katılar gibi ağırlıklarından dolayı basınç yapar ilkesini hatırlatmak gereklidir. İki gurupta yer alan cisiml...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Sistolik Kan Basıncı
Atmosfer Basıncı
Nabız Basıncı
Basınç Türleri
İklim Elemanları Basınç
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Şubat - 2024