Sıvılarda Basınç Kuvveti

Sıvılarda Basınç Kuvveti

Sıvılarda basınç kuvveti, maddenin diğer durumlarına göre farklı olmaktadır. Ancak öncelikle basıncın ne olduğuna incelememiz gerekmektedir. Bir kabın içerisine su koyduğunuz zaman bu sıvı kabın içerisinde temas ettiği bütün alanlara kuvvet uygulamaktadır. Yani baskı yapmaktadır. Bunun fizikteki tanımı ''basınç kuvveti'' olarak geçmektedir. Sıvının kaba uyguladığı basıncı hesaplamak istersek; kabın tabanını ''s'' yüksekliği ''h'' ve suyun öz ağırlığı ise ''r'' olarak kabul edelim.

F= (H)x(R)x(S) şeklinde olacaktır.

Sıvılarda basıncın katılardan farkı nedir?

Sıvılarda basınç farkının nedeni sıvının belli bir şeklinin olmamasından kaynaklanmaktadır. İçine konduğu kabın yada benzeri bir yerin şeklini almaktadırlar. Burada sıvı temas ettiği noktalara basınç uygulamaktadır. Bu basıncı kanıtını şöyle açıklayabiliriz. Plastik bir kabın içerisine su koydunuz ve yüksekliğine göre yukarıdan aşağıya doğru birkaç adet delik açtınız. Deliklerden dışarı akan suyun hareketine baktığınız zaman tabana yakın olan delikten daha fazla su aktığını göreceksiniz. Sıvılarda basınç kuvvetinin buradan çıkan sonucu basıncın konduğu kabın yüksekliği ile bağlantılı olmasıdır. Genel olarak baktığımız zaman sıvının basıncının hem yüksekliğe hemde sıvının kendi öz ağırlığı ile doğru orantılı olmaktadır. Sıvılarda basınç kuvveti daima yüzeye dik olarak etki etmektedir.

Kapların şekline göre sıvıların hareketi
  • Kullandığımız kap yukarı doğru daralmakta ise ve bir bu kaba sabit bir hızda su koyduğumuzda sıvı yükseldikçe dolum hızı artacaktır. Kabın taban kısmında meydana gelen basınç ise aynı zaman dilimi içerisinde parabolik olarak artış gösterecektir.
  • Tam tersi olarak yukarı doğru genişleyen kaba su koyduğumuz zaman ise sıvının yüksekliği zaman içerisinde daha yavaş artış gösterecektir. Bu noktada kabın tabanına etki eden sıvı basıncı ise parabolik olarak azalacaktır.
Sıvılarda basınç kuvveti ve Pascal prensibi

Blezy Pascal sıvılarda üzerinde inceleme yaparken kapalı kapta bulunan sıvıya basınç uygulandığı zaman bu basıncın sıvının her yönüne uygulandığını ortaya koymuştur. Bu prensip dünyada birçok araç gerecin yapımında ilham kaynağı olmuştur. Özellikle tulumbalar, hidrolik frenler, itfaiye merdivenleri, vinçler gibi makineler sıvılarda basınç kuvveti kullanılarak yapılmıştır. Bu basınç kuvveti bedenini çoğu sıvı ile kaplı olan insan içinde geçerli olmaktadır. Dalgıcın vücuduna uygulanan sıvı basıncı tüm dokularına eşit olarak dağılım göstermektedir. Vücutta bulunan hava boşlukları nedeniyle derin noktalara inen dalgıç rahatsızlık duymaya başlayacaktır. Derine inildikçe su miktarının artması basıncında artmasına neden olmaktadır. Artışın oranı her 1 metre derinlikte 76 mmHg olarak geçer.
Son Güncelleme : 02.04.2021 16:10:06
Sıvılarda Basınç Kuvveti ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Sıvılarda Basınç Kuvveti Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Sıvılarda Basınç Kuvveti"
Dışarıda çalışan iş makinelerinde hidrolik sistemler çok yaygın kullanılıyor. Bu hidrolik sistemlerin içerisinde sıvı yağlar bulunuyor. Bu yağlar sayesinde birçok iş yapılabiliyor. Bu durum da bir sıvı basıncına örnek gösterilebilir mi?
Abuzae . 07.09.2018 23:34:27
CEVAP YAZ
Santral Venöz Basınç
Santral Venöz Basınç
Santral venöz basınç, vücut içerisinde bulunan torakstaki basıncı ile sağ atriyum içerisinde bulunan basıncın ölçümleri ile alakalıdır. CVB olarak bu ölçüm ile birlikte kalbin sağ tarafında bulunan ventriküllerin durumu hakkında bilgi almak için kul...
Lastik Basıncı
Lastik Basıncı
Lastik Basıncı, Tekerlekli araçların yol alabilmesi için geliştirilmiş olan lastiklerin doğru kullanımı çok önemlidir. Lastik takılı bulunduğu aracın daha rahat yol almasını sağlar. Seyir halindeki aracın tüm donanımlarının işleyişi kadar lastiklerin...
Lastik Hava Basıncı Tablosu
Lastik Hava Basıncı Tablosu
Lastik hava basıncı tablosu, araçlarda kullanılan araba lastiklerinin basıncının doğru şekilde ayarlanması son derece önemlidir. Bu noktada sürüş güvenliği sağlanırken, aracın kontrol seviyesi üst düzeye ulaşır. Lastiklerin hava basıncının normal şek...
Basınç Çeşitleri
Basınç Çeşitleri
Basınç Çeşitleri, Birçok gazdan meydana gelmiş olan atmosferde yer alan gazların birim alana dik şekilde etki ettiği kuvvet miktarına basınç denir. Yeryüzüne etki eden kuvvetlerin toplamının yüzey alanına bölünmesi sonucu bulunan basınç barometre ile...
Termik Basınç
Termik Basınç
Termik Basınç; Gaz halinde bulunan ametal elementlerin moleküler yapıları ısı kaynaklarına yakınlaştıkça genleşirler. Bu genleşmeden Dünya Atmosferinde bulunan gazlar da etkilenir. Gaz molekülleri içine giren Güneş ısısı molekülün ısınarak genişlemes...
Alçak Basınç Özellikleri
Alçak Basınç Özellikleri
Alçak basınç özellikleri, atmosfer çeşitli gazların karışımından meydana gelmektedir. Gazlarında bir ağırlığı vardır. Atmosferdeki bütün gazların, yere uygulamış olduğu basınçların toplamına hava veya atmosfer basıncı denilmektedir. Basıncı ölçen ale...
Basınç Kuvveti Nedir
Basınç Kuvveti Nedir
Basınç Kuvveti Nedir, çoğunlukla bir yüzey üzerine kuvvet uygulandığı zaman zeminde yapacağı etki yalnızca kuvvetin büyüklüğü ile alakalı değildir. Aynı zamanda kuvvetin uygulamış olduğu basınç yüzey üzerindeki bu etkisi bazen çok büyük bazen de küçü...
Sistolik Kan Basıncı
Sistolik Kan Basıncı
Sistolik Kan Basıncı, kalbin kanı pompalarken damar duvarında oluşturduğu, basınca kan basıncı yada tansiyon adı verilmektedir. Kan basıncı için belirlenmiş olan normal değerler bulunmaktadır. Kan basıncı istenilen değerlerin üzerinde ise hipertansiy...
Atmosfer Basıncı
Atmosfer Basıncı
Atmosfer basıncı, atmosferin oluşmasını sağlayan gazların ağırlıkların cisimlerin üzerine yaptıkları kuvvet uygulamasını atmosfer basıncı adı verilmektedir. Bilindiği gibi atmosfer basıncı öncelikli olarak barometre ile ölçülür. Daha sonra milibar bi...
Nabız Basıncı
Nabız Basıncı
Nabız Basıncı, nabız basıncı herkeste yaşanan sağlık durumudur. Vücudun kan basıncının yükselip, düşmesine tansiyon denir. Kalp vücut içinde devamlı kan üretir ve kalp günlük belirli oranda kan miktarı ile atar damar arasındaki hareketini sağlar. Kan...
Basınç Türleri
Basınç Türleri
Basınç Türleri; Basınç türlerine geçmeden önce basınç konusunu tanımlayalım. Basınç, birim alan başına etki eden kuvvet miktarı olarak tanımlanmaktadır. Basınca kuvvetin etkisidir de diyebiliriz. Şimdi basınç türlerini açıklayalım.Sıvı Basıncı; Bütün...
İklim Elemanları Basınç
İklim Elemanları Basınç
İklim Elemanları Basınç; İklim; Hava olaylarının yeryüzüne herhangi bir bölümünde ortak olarak meydana getirdikleri etkilerin uzun süre boyunca gözlemlenmesidir. İklim elemanları; sıcaklık, basınç, rüzgarlar, nemlilik ve yağıştır. İklim Elemanları Ba...

 

Yüksek Basınç Özellikleri
Basınç Kuvveti
Su Basıncı
Kombi Su Basıncı
Kombi Basınç Düşmesi
Kan Basıncı
Kan Basıncı Ölçümü
Basıncı Etkileyen Faktörler
Asor Yüksek Basınç
Termik Yüksek Basınç
Basınç Hacim İlişkisi
Kapalı Kaplarda Gaz Basıncı
Basıncın Hal Değişimine Etkisi
Basınç Yaraları
Katılarda Basınç
Eş Basınç
Basınç Düşürücü
Sıvı Basıncı Nelere Bağlıdır
Santral Venöz Basınç
Lastik Basıncı
Lastik Hava Basıncı Tablosu
Basınç Çeşitleri
Termik Basınç
Alçak Basınç Özellikleri
Basınç Kuvveti Nedir
Sistolik Kan Basıncı
Atmosfer Basıncı
Nabız Basıncı
Basınç Türleri
İklim Elemanları Basınç
Popüler İçerik
Basıncın Hal Değişimine Etkisi
Basıncın Hal Değişimine Etkisi
Basıncın Hal Değişimine Etkisi, Birim yüzeyine etkisini dik olarak gösteren kuvvete basınç denilmektedir. Bu durumda basınç bu kuvvet maddelerini oluş...
Basınç Yaraları
Basınç Yaraları
Basınç yaraları, vücutta bası sonucunda meydana gelen yaralar olmaktadır. Bu yaralara eskiden ''decubitis ülser'' denmekteydi. Buradaki decubitis keli...
Katılarda Basınç
Katılarda Basınç
Katılarda basınç, maddeleri ağırlıklarından dolayı temas ettikleri yüzeye basınç uygular. Basınç ile birlikte kuvvet uygulandığı belirtilirken birim y...
Eş Basınç
Eş Basınç
Eş basınç, coğrafya alanında kullanılan yöntemler arasında bulunurken; bir diger ismi ise İzobar olarak tanımlanmaktadır. Hava basıncı eşit olan nokta...
Basınç Düşürücü
Basınç Düşürücü
Basınç düşürücü, büyük su borularının içerisinde uygulanması gereken basınç düşürücü ile birlikte suyun yarattığı basıncının düşmesi sağlanır. Günümüz...
Sıvı Basıncı Nelere Bağlıdır
Sıvı Basıncı Nelere Bağlıdır
Sıvı Basıncı Nelere Bağlıdır, Sıvılar da katılar gibi ağırlıklarından dolayı basınç yapar ilkesini hatırlatmak gereklidir. İki gurupta yer alan cisiml...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Sistolik Kan Basıncı
Atmosfer Basıncı
Nabız Basıncı
Basınç Türleri
İklim Elemanları Basınç
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022