Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Basınç Sıcaklık İlişkisi

Basınç Sıcaklık İlişkisi

Basınç Sıcaklık İlişkisi: Basınç sıcaklık ilişkisi, direk olarak birbirleri ile orantılı kavramlardır. Bu durum; sıcaklık düştüğünde basınç değerinin de düştüğü, sıcaklık arttığında da buna bağlı olarak basınç değerinin de arttığı anlamına gelmektedir. Bunu ifade etmenin bir diğer şekli ise; moleküllerin sıcaklıklarını yükselterek hızlarını arttırdığımızda molekül kuvvetlerinin içerisinde bulundukları kaba çarpma frekansları artar ve bu durum da sonuçta basınç değerlerinin yükselmesine neden olur diyebiliriz. Bu ilişki Gay-Lussac Kanunu olarak adlandırılır ve ideal gaz denkleminin bir kısmını oluşturmaktadır.

Basınç Sıcaklık ilişkisi Teorisi


Gaz moleküllerinin hızı arttığında, gaz molekülleri içerisinde bulundukları kaba daha sık çarpmaya başlarlar. Daha yüksek sıklıkla oluşan konteyner çeperlerindeki gazın çarpma kuvvetiyle, artan etkiye bağlı olarak yüksek basınç oluşmuş olur. Böylece sıcaklık artışına bağlı olarak gaz basınç değeri de artmıştır denir. Gazın soğuması durumunda ise söz konusu çarpışmalar seyrekleşir ve bu durum basınç değerinin düşmesine neden olur. Basınç ve sıcaklık arasındaki bu ilişki, teorik olarak da ifade edilebilir. Matematiksel olarak Gay-Lussac Kanunu; P/T = k formülüyle açıklanabilir. Burada, P: Basınç, T: Sıcaklık ve k: sabittir. Bu ilişki, yarış arabası lastiklerinin diğer normal arabalardan farklı olarak neden tam olarak şişirilmediklerini açıklamakta da bize yardımcı olur. Yarış arabasının yüksek hız değerlerinde lastikleri içerisinde bulunan hava ısınır ve buna bağlı olarak basınçları da artar. Yüksek basınç altındaki lastikler, yol ile daha az tutunacaklarından daha kolay bir şekilde zarar görebilirler. Bu nedenle lastiklerin soğuk durumdaki basınç değerleri normal arabaların basınç değerlerinden daha düşük tutulur.

Ayrıca aşağıdaki diğer bir deneyi, farklı sıcaklıklarda basınç değerlerinin nasıl farklılık gösterdiğini açıklamakta kullanabiliriz. Söz konusu deneyi aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz;
  • Oda sıcaklığında basınç değerini Pascal cinsinden, sıcaklık değerini de Kelvin cinsinden ölçüp tabloya kaydedin.
  • Aynı değerleri, bir sıcak su ile tekrarlayın.
  • Buzlu bir suyun sıcaklık ve basınç değerlerini de ölçüp kaydedin.
  • Bu sefer, basınç kabını likit nitrojen ile doldurup, basınç ve sıcaklık değerini ölçün. Likit nitrojen 77 Kelvin (-196 derece)'de kaynar. Eğer termometre bu değeri ölçmez ise bu sıcaklığı kaydedin.
Sıcaklık değişimi ile basıncın nasıl değiştiğini gözlemlediniz? Deniz seviyesi 100.000 Pa civarındadır. Hangi sıcaklık değerinin bu basınç değerine sahip olacağını düşünmektesiniz? Everest tepesindeki basınç değeri 30.000 Pa ve kaydedilen en yüksek basınç değeri Moğolistan'da ölçülmüş olup 108.000 pa değerindedir. Bugün ölçtüğümüz havanın sıcaklığı eğer bu iki lokasyona taşınsaydı nasıl değişirdi?

Basınç Sıcaklık ilişkisi Deneyi Özeti


Sonuç olarak bu deney, basınç ve sıcaklığın birbirine bağlı olarak nasıl değiştiğini gösteren hızlı bir örnektir. Gay-Lussac kanunu, ideal gaz denkleminin bir parçasını oluşturur ve gazların hacimlerinin sabit tutulduğunda nasıl değişim gösterdiklerini açıklar. Sıcaklık arttığında moleküller daha hızlı hareket eder. Sıvı kabı içerisindeki çarpışmaların frekansı arttığında bu durum kuvvet artışına ve sonuçta da basıncın yükselmesine neden olmaktadır.
Son Güncelleme : 23.01.2024 03:51:28
Basınç Sıcaklık İlişkisi ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Basınç Sıcaklık İlişkisi Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Basınç Sıcaklık İlişkisi"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Santral Venöz Basınç
Santral Venöz Basınç
Santral venöz basınç, vücut içerisinde bulunan torakstaki basıncı ile sağ atriyum içerisinde bulunan basıncın ölçümleri ile alakalıdır. CVB olarak bu ölçüm ile kalbin sağ tarafında bulunan ventriküllerin durumu hakkında bilgi almak için kullanılır. A...
Lastik Basıncı
Lastik Basıncı
Lastik Basıncı, Tekerlekli araçların yol alabilmesi için geliştirilmiş olan lastiklerin doğru kullanımı çok önemlidir. Lastik takılı bulunduğu aracın daha rahat yol almasını sağlar. Seyir halindeki aracın tüm donanımlarının işleyişi kadar lastiklerin...
Lastik Hava Basıncı Tablosu
Lastik Hava Basıncı Tablosu
Lastik hava basıncı tablosu, araçlarda kullanılan araba lastiklerinin basıncının doğru şekilde ayarlanması son derece önemlidir. Bu noktada sürüş güvenliği sağlanırken, aracın kontrol seviyesi üst düzeye ulaşır. Lastiklerin hava basıncının normal şek...
Basınç Çeşitleri
Basınç Çeşitleri
Basınç Çeşitleri, Birçok gazdan meydana gelmiş olan atmosferde yer alan gazların birim alana dik şekilde etki ettiği kuvvet miktarına basınç denir. Yeryüzüne etki eden kuvvetlerin toplamının yüzey alanına bölünmesi sonucu bulunan basınç barometre ile...
Termik Basınç
Termik Basınç
Termik Basınç; Gaz halinde bulunan ametal elementlerin moleküler yapıları ısı kaynaklarına yakınlaştıkça genleşirler. Bu genleşmeden Dünya Atmosferinde bulunan gazlar da etkilenir. Gaz molekülleri içine giren Güneş ısısı molekülün ısınarak genişlemes...
Alçak Basınç Özellikleri
Alçak Basınç Özellikleri
Alçak basınç özellikleri, atmosfer çeşitli gazların karışımından meydana gelmektedir. Gazlarında bir ağırlığı vardır. Atmosferdeki bütün gazların, yere uygulamış olduğu basınçların toplamına hava veya atmosfer basıncı denilmektedir. Basıncı ölçen ale...
Basınç Kuvveti Nedir
Basınç Kuvveti Nedir
Basınç Kuvveti Nedir, çoğunlukla bir yüzey üzerine kuvvet uygulandığı zaman zeminde yapacağı etki yalnızca kuvvetin büyüklüğü ile alakalı değildir. Aynı zamanda kuvvetin uygulamış olduğu basınç yüzey üzerindeki bu etkisi bazen çok büyük bazen de küçü...
Sistolik Kan Basıncı
Sistolik Kan Basıncı
Sistolik Kan Basıncı, kalbin kanı pompalarken damar duvarında oluşturduğu, basınca kan basıncı ya da tansiyon adı verilmektedir. Kan basıncı için belirlenmiş olan normal değerler bulunmaktadır. Kan basıncı istenilen değerlerin üzerinde ise hipertansi...
Atmosfer Basıncı
Atmosfer Basıncı
Atmosfer basıncı, atmosferin oluşmasını sağlayan gazların ağırlıkların cisimlerin üzerine yaptıkları kuvvet uygulamasını atmosfer basıncı adı verilmektedir. Bilindiği gibi atmosfer basıncı öncelikli olarak barometre ile ölçülür. Daha sonra milibar bi...
Nabız Basıncı
Nabız Basıncı
Nabız Basıncı, nabız basıncı herkeste yaşanan sağlık durumudur. Vücudun kan basıncının yükselip, düşmesine tansiyon denir. Kalp vücut içinde devamlı kan üretir ve kalp günlük belirli oranda kan miktarı ile atar damar arasındaki hareketini sağlar. Kan...
Basınç Türleri
Basınç Türleri
Basınç Türleri; Basınç türlerine geçmeden önce basınç konusunu tanımlayalım. Basınç, birim alan başına etki eden kuvvet miktarı olarak tanımlanmaktadır. Basınca kuvvetin etkisidir de diyebiliriz. Şimdi basınç türlerini açıklayalım.Sıvı Basıncı; Bütün...
İklim Elemanları Basınç
İklim Elemanları Basınç
İklim Elemanları Basınç; İklim; Hava olaylarının yeryüzüne herhangi bir bölümünde ortak olarak meydana getirdikleri etkilerin uzun süre boyunca gözlemlenmesidir. İklim elemanları; sıcaklık, basınç, rüzgârlar, nemlilik ve yağıştır.İklim Elemanları Bas...

 

Yüksek Basınç Özellikleri
Basınç Kuvveti
Su Basıncı
Kombi Su Basıncı
Kombi Basınç Düşmesi
Kan Basıncı
Kan Basıncı Ölçümü
Basıncı Etkileyen Faktörler
Asor Yüksek Basınç
Termik Yüksek Basınç
Basınç Hacim İlişkisi
Kapalı Kaplarda Gaz Basıncı
Basıncın Hal Değişimine Etkisi
Basınç Yaraları
Katılarda Basınç
Eş Basınç
Basınç Düşürücü
Sıvı Basıncı Nelere Bağlıdır
Santral Venöz Basınç
Lastik Basıncı
Lastik Hava Basıncı Tablosu
Basınç Çeşitleri
Termik Basınç
Alçak Basınç Özellikleri
Basınç Kuvveti Nedir
Sistolik Kan Basıncı
Atmosfer Basıncı
Nabız Basıncı
Basınç Türleri
İklim Elemanları Basınç
Popüler İçerik
Basıncın Hal Değişimine Etkisi
Basıncın Hal Değişimine Etkisi
Basıncın Hal Değişimine Etkisi, Birim yüzeyine etkisini dik olarak gösteren kuvvete basınç denilmektedir. Bu durumda basınç bu kuvvet maddelerini oluş...
Basınç Yaraları
Basınç Yaraları
Basınç yaraları, vücutta bası sonucunda meydana gelen yaralar olmaktadır. Bu yaralara eskiden ''decubitis ülser'' denmekteydi. Buradaki decubitis keli...
Katılarda Basınç
Katılarda Basınç
Katılarda basınç, maddeleri ağırlıklarından dolayı temas ettikleri yüzeye basınç uygular. Basınç ile birlikte kuvvet uygulandığı belirtilirken birim y...
Eş Basınç
Eş Basınç
Eş basınç, coğrafya alanında kullanılan yöntemler arasında bulunurken; bir diger ismi ise İzobar olarak tanımlanmaktadır. Hava basıncı eşit olan nokta...
Basınç Düşürücü
Basınç Düşürücü
Basınç düşürücü, büyük su borularının içerisinde uygulanması gereken basınç düşürücü ile birlikte suyun yarattığı basıncının düşmesi sağlanır. Günümüz...
Sıvı Basıncı Nelere Bağlıdır
Sıvı Basıncı Nelere Bağlıdır
Sıvı Basıncı Nelere Bağlıdır, Sıvılar da katılar gibi ağırlıklarından dolayı basınç yapar ilkesini hatırlatmak gereklidir. İki gurupta yer alan cisiml...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Sistolik Kan Basıncı
Atmosfer Basıncı
Nabız Basıncı
Basınç Türleri
İklim Elemanları Basınç
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ocak - 2024