Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
10 Sınıf Basınç

10 Sınıf Basınç

10 Sınıf Basınç; evrende bulunan tüm maddeler ağırlıklarından ötürü üzerinde bulundukları zemine bir kuvvette bulunurlar. Zemine uygulanan bu kuvvet ağırlığı olan madde üzerine bir basınç uygula. Yani kısaca basınç, kuvvetin bir sonucudur, bulunduğu zemine dik bir şekilde nüfuz eden kuvvettir.
  • Basınç = Kuvvet / Yüzey Alanı
  • P: Basınç F: Kuvvet S: Yüzey Alanı
İse P= F/S olur. Bu formülü yorumlarsak, yüzey alanına uygulanan kuvvet sabit ise basınç yüzey alanı ile ters orantılıdır. Buna bir örnek vermek gerekirse eşit ağırlıklara sahip olan tavuğun ördeğe kıyasla bataklığa daha fazla batmasının sebebi, tavuğun ayağının çapının (Yüzey alanının) ördeğin ayağına göre daha küçük dolayısıyla uygulanan basıncın daha kuvvetli olmasıdır. Ördeğin ayağının yüzey alanı büyük, basıncı ise küçüktür. Bir kalemin yaptığı basınç bir odunun yaptığı basınçtan daha büyüktür çünkü kalemin yüzey alanı odunun yüzey alanına kıyasla daha küçüktür.

Katı bir cisme uygulanan kuvvet aynı yönde ve aynı kuvvet ile karşı tarafa iletilir. Fakat iletilen basınç aynı değildir.

Çivinin baş kısmına uygulanan F şeklinde kuvvet aynı şekilde çivinin sivri ucuna iletilmektedir. Bundan hareket ile çivinin sivri ucunun yüzey alanı daha küçük olduğundan uyguladığı basınç daha büyüktür.
  • P: sıvı basıncı
  • H: sıvının yüksekliği
  • G: Yer çekim ivmesi
  • D: Sıvının yoğunluğunu göstermektedir.
Sıvılar ise belli bir şekli olmadığı için içinde bulundukları kabın tabanına, yan duvarlarına basınç uygulamaktadırlar. Sıvı maddenin bulunduğu kaba uyguladığı basıncı hesaplamak için; P= h. P sıvı = h. D. G formülü kullanılmaktadır.

Sıvının uyguladığı basınç, sıvı maddenin yüksekliği aynı kaldığı sürece bulunduğu kabın şekline bağlı değildir. Sıvı basıncı sıvının yüksekliği ile aynı miktarda olmak şartı ile sıvının miktarına bağlı değildir. Birbiri ile karışmayan sıvıların, Kabın tabana yaptığı sıvının basıncı, sıvı maddelerin ayrı ayrı kendi kabın tabanlarına yaptıkları basınçların toplamına eşittir.

İçinde %78 azot, %20 oksijen, %0.9 argon, %0.03 karbondioksit bulunduran havanın oluşturduğu basınç atmosferin ağırlığından kaynaklanır. Yüksekliğin 0 kabul edildiği deniz seviyesinden yukarıya doğru çıkıldıkça atmosfer basıncı azalır. Ayrıca içinde bulunulan ortamın sıcaklığı, nem ve rüzgâr da açık hava basıncını etkiler.

Açık hava basıncını ilk kez Toriçelli ölçmüştür. Gazlarda basınç konusuna çok büyük katkıları olan Toriçelli, cıva ve boru ile basınç hesaplaması yapmıştır. Civanın yüksekliği içine konulan borunun şekline, düzlemine bağlı değildir.

Toriçelli, civanın yüksekliğini 76 cm bulmuştur. Toriçelli yaptığı çalışmada cıva içine konulan cam borudaki cıvanın tamamen boşalmamasının sebebini, cıvanın ağırlığı sebebi ile bulunduğu cam borunun yüzey tabanına uyguladığı basıncın açık hava basıncı ile dengelenmesidir.
Son Güncelleme : 19.01.2024 10:30:14
10 Sınıf Basınç ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
10 Sınıf Basınç Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "10 Sınıf Basınç"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Santral Venöz Basınç
Santral Venöz Basınç
Santral venöz basınç, vücut içerisinde bulunan torakstaki basıncı ile sağ atriyum içerisinde bulunan basıncın ölçümleri ile alakalıdır. CVB olarak bu ölçüm ile kalbin sağ tarafında bulunan ventriküllerin durumu hakkında bilgi almak için kullanılır. A...
Lastik Basıncı
Lastik Basıncı
Lastik Basıncı, Tekerlekli araçların yol alabilmesi için geliştirilmiş olan lastiklerin doğru kullanımı çok önemlidir. Lastik takılı bulunduğu aracın daha rahat yol almasını sağlar. Seyir halindeki aracın tüm donanımlarının işleyişi kadar lastiklerin...
Lastik Hava Basıncı Tablosu
Lastik Hava Basıncı Tablosu
Lastik hava basıncı tablosu, araçlarda kullanılan araba lastiklerinin basıncının doğru şekilde ayarlanması son derece önemlidir. Bu noktada sürüş güvenliği sağlanırken, aracın kontrol seviyesi üst düzeye ulaşır. Lastiklerin hava basıncının normal şek...
Basınç Çeşitleri
Basınç Çeşitleri
Basınç Çeşitleri, Birçok gazdan meydana gelmiş olan atmosferde yer alan gazların birim alana dik şekilde etki ettiği kuvvet miktarına basınç denir. Yeryüzüne etki eden kuvvetlerin toplamının yüzey alanına bölünmesi sonucu bulunan basınç barometre ile...
Termik Basınç
Termik Basınç
Termik Basınç; Gaz halinde bulunan ametal elementlerin moleküler yapıları ısı kaynaklarına yakınlaştıkça genleşirler. Bu genleşmeden Dünya Atmosferinde bulunan gazlar da etkilenir. Gaz molekülleri içine giren Güneş ısısı molekülün ısınarak genişlemes...
Alçak Basınç Özellikleri
Alçak Basınç Özellikleri
Alçak basınç özellikleri, atmosfer çeşitli gazların karışımından meydana gelmektedir. Gazlarında bir ağırlığı vardır. Atmosferdeki bütün gazların, yere uygulamış olduğu basınçların toplamına hava veya atmosfer basıncı denilmektedir. Basıncı ölçen ale...
Basınç Kuvveti Nedir
Basınç Kuvveti Nedir
Basınç Kuvveti Nedir, çoğunlukla bir yüzey üzerine kuvvet uygulandığı zaman zeminde yapacağı etki yalnızca kuvvetin büyüklüğü ile alakalı değildir. Aynı zamanda kuvvetin uygulamış olduğu basınç yüzey üzerindeki bu etkisi bazen çok büyük bazen de küçü...
Sistolik Kan Basıncı
Sistolik Kan Basıncı
Sistolik Kan Basıncı, kalbin kanı pompalarken damar duvarında oluşturduğu, basınca kan basıncı ya da tansiyon adı verilmektedir. Kan basıncı için belirlenmiş olan normal değerler bulunmaktadır. Kan basıncı istenilen değerlerin üzerinde ise hipertansi...
Atmosfer Basıncı
Atmosfer Basıncı
Atmosfer basıncı, atmosferin oluşmasını sağlayan gazların ağırlıkların cisimlerin üzerine yaptıkları kuvvet uygulamasını atmosfer basıncı adı verilmektedir. Bilindiği gibi atmosfer basıncı öncelikli olarak barometre ile ölçülür. Daha sonra milibar bi...
Nabız Basıncı
Nabız Basıncı
Nabız Basıncı, nabız basıncı herkeste yaşanan sağlık durumudur. Vücudun kan basıncının yükselip, düşmesine tansiyon denir. Kalp vücut içinde devamlı kan üretir ve kalp günlük belirli oranda kan miktarı ile atar damar arasındaki hareketini sağlar. Kan...
Basınç Türleri
Basınç Türleri
Basınç Türleri; Basınç türlerine geçmeden önce basınç konusunu tanımlayalım. Basınç, birim alan başına etki eden kuvvet miktarı olarak tanımlanmaktadır. Basınca kuvvetin etkisidir de diyebiliriz. Şimdi basınç türlerini açıklayalım.Sıvı Basıncı; Bütün...
İklim Elemanları Basınç
İklim Elemanları Basınç
İklim Elemanları Basınç; İklim; Hava olaylarının yeryüzüne herhangi bir bölümünde ortak olarak meydana getirdikleri etkilerin uzun süre boyunca gözlemlenmesidir. İklim elemanları; sıcaklık, basınç, rüzgârlar, nemlilik ve yağıştır.İklim Elemanları Bas...

 

Yüksek Basınç Özellikleri
Basınç Kuvveti
Su Basıncı
Kombi Su Basıncı
Kombi Basınç Düşmesi
Kan Basıncı
Kan Basıncı Ölçümü
Basıncı Etkileyen Faktörler
Asor Yüksek Basınç
Termik Yüksek Basınç
Basınç Hacim İlişkisi
Kapalı Kaplarda Gaz Basıncı
Basıncın Hal Değişimine Etkisi
Basınç Yaraları
Katılarda Basınç
Eş Basınç
Basınç Düşürücü
Sıvı Basıncı Nelere Bağlıdır
Santral Venöz Basınç
Lastik Basıncı
Lastik Hava Basıncı Tablosu
Basınç Çeşitleri
Termik Basınç
Alçak Basınç Özellikleri
Basınç Kuvveti Nedir
Sistolik Kan Basıncı
Atmosfer Basıncı
Nabız Basıncı
Basınç Türleri
İklim Elemanları Basınç
Popüler İçerik
Basıncın Hal Değişimine Etkisi
Basıncın Hal Değişimine Etkisi
Basıncın Hal Değişimine Etkisi, Birim yüzeyine etkisini dik olarak gösteren kuvvete basınç denilmektedir. Bu durumda basınç bu kuvvet maddelerini oluş...
Basınç Yaraları
Basınç Yaraları
Basınç yaraları, vücutta bası sonucunda meydana gelen yaralar olmaktadır. Bu yaralara eskiden ''decubitis ülser'' denmekteydi. Buradaki decubitis keli...
Katılarda Basınç
Katılarda Basınç
Katılarda basınç, maddeleri ağırlıklarından dolayı temas ettikleri yüzeye basınç uygular. Basınç ile birlikte kuvvet uygulandığı belirtilirken birim y...
Eş Basınç
Eş Basınç
Eş basınç, coğrafya alanında kullanılan yöntemler arasında bulunurken; bir diger ismi ise İzobar olarak tanımlanmaktadır. Hava basıncı eşit olan nokta...
Basınç Düşürücü
Basınç Düşürücü
Basınç düşürücü, büyük su borularının içerisinde uygulanması gereken basınç düşürücü ile birlikte suyun yarattığı basıncının düşmesi sağlanır. Günümüz...
Sıvı Basıncı Nelere Bağlıdır
Sıvı Basıncı Nelere Bağlıdır
Sıvı Basıncı Nelere Bağlıdır, Sıvılar da katılar gibi ağırlıklarından dolayı basınç yapar ilkesini hatırlatmak gereklidir. İki gurupta yer alan cisiml...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Sistolik Kan Basıncı
Atmosfer Basıncı
Nabız Basıncı
Basınç Türleri
İklim Elemanları Basınç
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Şubat - 2024