Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Basınç Kuşakları

Basınç Kuşakları

Basınç Kuşakları, Atmosfer içinde bulunan havanın yer yüzüne uyguladığı kuvvete atmosfer basıncı denir. Basınç ölçümü ilk defa İtalyan fizikçi Toriçelli tarafından deniz seviyesinde 15 derece sıcaklıkta 1 cm2'ye uygulanan kuvvet olarak bilimsel kayıtlara geçmiştir. Basınç ölçü birimi bar, ölçen cihaza barometre denir. Basınç kuşakları, Dünya üzerinde sıcak soğuk değişimlerinden etkilenir.

Basınç, alçak basınç (Siklon), yüksek basınç (Antisiklon) ve Ekvator kuşağı termik alçak basıncı olarak isimlendirilir. Bu basınç şekillerine Dünya'nın değişik yerlerinde rastlanır. Genel olarak sıcak bölgeler alçak basınç, soğuk bölgeler ise yüksek basınç etkisi altındadır.

Basınç kuşakları oluşturan etkenler


Mevsimsel değişimler; Ülkemizin bulunduğu kuşakta mevsim değişikliği yazın alçak basınç alanlarının oluşmasına, kışın yüksek basınç alanların oluşmasına neden olur. Bu değişiklikler enlem farklılıklarına göre kısmen değişir. Coğrafi konum gereği her mevsimin görüldüğü ülkemizde değişken basınç sistemlerinin olduğu söylenebilir.

Rakım yükseklikleri; Yüksek kesimlere çıkıldıkça atmosfer yoğunluğu azalır, bu durum yaşam için gerekli olan oksijen ve diğer gazların azalmasına, atmosfer basıncının düşmesine, havanın soğumasına ve atmosfer basıncının düşmesine neden olur. Bununla birlikte yer çekiminin azalmasına neden olur. (Uçaklar mümkün olduğunca basınçtan etkilenmemek için yüksekten uçar)

Sıcaklık değişimleri; Yağmur yağmadan önce kümülüs bulutlarının yer yüzüne yakın olduğunu görünce; hava yükseldi tabiri kullanırız. Gerçek olan sıcak havanın yükselmesidir. Şöyle ki, sıcak havanın yükselmesi havanın soğuyarak sıkışmasına gazların moleküler yapılarında sıkışmalara neden olur. Bu durumda soğuk havanın ağırlaşmasına ve yere yaklaşarak basıncı artırmasına, dolayısı ile yüksek basınç alanı oluşmasına neden olur.

Yer çekimi; Deniz seviyesinde basınç daha fazladır. Yükseklere çıkıldıkça cisim hafifler. Ekvatorun Dünya çekirdeğinden uzaklığı yer çekiminin daha az görülmesine neden olur. Dolayısı ile basınç kutuplarda yüksek basınç, Ekvatorda alçak basın olarak görülür.

Basınç kuşakları nelerdir?


Dinamik basınç kuşağı; Dünya'nın günlük döngüsel hareketleri nedeniyle oluşur. Döngü gece gündüz oluşturur, Güneş ışınları güney yarım küreye 66 derece açı ile düşer. Bu durum güneyin her gün aniden ısınıp soğumasına neden olur. Burada ilginç olan Dünya'nın hızlı dönüşü ile sıcaklıkların bir bölgeye (Afrika Kıtası ve yakınlarına) sıkışması ile güneyde çöller oluşmasıdır. Sürekli oluşan bu durum çoğunlukla yüksek basınç olmak üzere dinamik basınç kuşaklarının oluşmasına neden olur.

Isın basınç kuşağı (Termik basınç); Ekvator bölgesinde oluşan basınç kuşağıdır. Dünya'nın döngüsel hareketi ile gündüz ve gecenin havayı soğutması ve ısıtmasından kaynaklanır. Bu bölge çoğunlukla alçak basınç altında olduğundan hava yükselir ve yağışlar artar. Termik basıncın kutuplardaki etkisi ise; Sürekli soğuk hava yüksek basınç alanı oluşturduğundan hava yükselmez ve yağışlar pek görülmez.
Son Güncelleme : 19.01.2024 12:05:13
Basınç Kuşakları ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Basınç Kuşakları Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Basınç Kuşakları"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Santral Venöz Basınç
Santral Venöz Basınç
Santral venöz basınç, vücut içerisinde bulunan torakstaki basıncı ile sağ atriyum içerisinde bulunan basıncın ölçümleri ile alakalıdır. CVB olarak bu ölçüm ile kalbin sağ tarafında bulunan ventriküllerin durumu hakkında bilgi almak için kullanılır. A...
Lastik Basıncı
Lastik Basıncı
Lastik Basıncı, Tekerlekli araçların yol alabilmesi için geliştirilmiş olan lastiklerin doğru kullanımı çok önemlidir. Lastik takılı bulunduğu aracın daha rahat yol almasını sağlar. Seyir halindeki aracın tüm donanımlarının işleyişi kadar lastiklerin...
Lastik Hava Basıncı Tablosu
Lastik Hava Basıncı Tablosu
Lastik hava basıncı tablosu, araçlarda kullanılan araba lastiklerinin basıncının doğru şekilde ayarlanması son derece önemlidir. Bu noktada sürüş güvenliği sağlanırken, aracın kontrol seviyesi üst düzeye ulaşır. Lastiklerin hava basıncının normal şek...
Basınç Çeşitleri
Basınç Çeşitleri
Basınç Çeşitleri, Birçok gazdan meydana gelmiş olan atmosferde yer alan gazların birim alana dik şekilde etki ettiği kuvvet miktarına basınç denir. Yeryüzüne etki eden kuvvetlerin toplamının yüzey alanına bölünmesi sonucu bulunan basınç barometre ile...
Termik Basınç
Termik Basınç
Termik Basınç; Gaz halinde bulunan ametal elementlerin moleküler yapıları ısı kaynaklarına yakınlaştıkça genleşirler. Bu genleşmeden Dünya Atmosferinde bulunan gazlar da etkilenir. Gaz molekülleri içine giren Güneş ısısı molekülün ısınarak genişlemes...
Alçak Basınç Özellikleri
Alçak Basınç Özellikleri
Alçak basınç özellikleri, atmosfer çeşitli gazların karışımından meydana gelmektedir. Gazlarında bir ağırlığı vardır. Atmosferdeki bütün gazların, yere uygulamış olduğu basınçların toplamına hava veya atmosfer basıncı denilmektedir. Basıncı ölçen ale...
Basınç Kuvveti Nedir
Basınç Kuvveti Nedir
Basınç Kuvveti Nedir, çoğunlukla bir yüzey üzerine kuvvet uygulandığı zaman zeminde yapacağı etki yalnızca kuvvetin büyüklüğü ile alakalı değildir. Aynı zamanda kuvvetin uygulamış olduğu basınç yüzey üzerindeki bu etkisi bazen çok büyük bazen de küçü...
Sistolik Kan Basıncı
Sistolik Kan Basıncı
Sistolik Kan Basıncı, kalbin kanı pompalarken damar duvarında oluşturduğu, basınca kan basıncı ya da tansiyon adı verilmektedir. Kan basıncı için belirlenmiş olan normal değerler bulunmaktadır. Kan basıncı istenilen değerlerin üzerinde ise hipertansi...
Atmosfer Basıncı
Atmosfer Basıncı
Atmosfer basıncı, atmosferin oluşmasını sağlayan gazların ağırlıkların cisimlerin üzerine yaptıkları kuvvet uygulamasını atmosfer basıncı adı verilmektedir. Bilindiği gibi atmosfer basıncı öncelikli olarak barometre ile ölçülür. Daha sonra milibar bi...
Nabız Basıncı
Nabız Basıncı
Nabız Basıncı, nabız basıncı herkeste yaşanan sağlık durumudur. Vücudun kan basıncının yükselip, düşmesine tansiyon denir. Kalp vücut içinde devamlı kan üretir ve kalp günlük belirli oranda kan miktarı ile atar damar arasındaki hareketini sağlar. Kan...
Basınç Türleri
Basınç Türleri
Basınç Türleri; Basınç türlerine geçmeden önce basınç konusunu tanımlayalım. Basınç, birim alan başına etki eden kuvvet miktarı olarak tanımlanmaktadır. Basınca kuvvetin etkisidir de diyebiliriz. Şimdi basınç türlerini açıklayalım.Sıvı Basıncı; Bütün...
İklim Elemanları Basınç
İklim Elemanları Basınç
İklim Elemanları Basınç; İklim; Hava olaylarının yeryüzüne herhangi bir bölümünde ortak olarak meydana getirdikleri etkilerin uzun süre boyunca gözlemlenmesidir. İklim elemanları; sıcaklık, basınç, rüzgârlar, nemlilik ve yağıştır.İklim Elemanları Bas...

 

Yüksek Basınç Özellikleri
Basınç Kuvveti
Su Basıncı
Kombi Su Basıncı
Kombi Basınç Düşmesi
Kan Basıncı
Kan Basıncı Ölçümü
Basıncı Etkileyen Faktörler
Asor Yüksek Basınç
Termik Yüksek Basınç
Basınç Hacim İlişkisi
Kapalı Kaplarda Gaz Basıncı
Basıncın Hal Değişimine Etkisi
Basınç Yaraları
Katılarda Basınç
Eş Basınç
Basınç Düşürücü
Sıvı Basıncı Nelere Bağlıdır
Santral Venöz Basınç
Lastik Basıncı
Lastik Hava Basıncı Tablosu
Basınç Çeşitleri
Termik Basınç
Alçak Basınç Özellikleri
Basınç Kuvveti Nedir
Sistolik Kan Basıncı
Atmosfer Basıncı
Nabız Basıncı
Basınç Türleri
İklim Elemanları Basınç
Popüler İçerik
Basıncın Hal Değişimine Etkisi
Basıncın Hal Değişimine Etkisi
Basıncın Hal Değişimine Etkisi, Birim yüzeyine etkisini dik olarak gösteren kuvvete basınç denilmektedir. Bu durumda basınç bu kuvvet maddelerini oluş...
Basınç Yaraları
Basınç Yaraları
Basınç yaraları, vücutta bası sonucunda meydana gelen yaralar olmaktadır. Bu yaralara eskiden ''decubitis ülser'' denmekteydi. Buradaki decubitis keli...
Katılarda Basınç
Katılarda Basınç
Katılarda basınç, maddeleri ağırlıklarından dolayı temas ettikleri yüzeye basınç uygular. Basınç ile birlikte kuvvet uygulandığı belirtilirken birim y...
Eş Basınç
Eş Basınç
Eş basınç, coğrafya alanında kullanılan yöntemler arasında bulunurken; bir diger ismi ise İzobar olarak tanımlanmaktadır. Hava basıncı eşit olan nokta...
Basınç Düşürücü
Basınç Düşürücü
Basınç düşürücü, büyük su borularının içerisinde uygulanması gereken basınç düşürücü ile birlikte suyun yarattığı basıncının düşmesi sağlanır. Günümüz...
Sıvı Basıncı Nelere Bağlıdır
Sıvı Basıncı Nelere Bağlıdır
Sıvı Basıncı Nelere Bağlıdır, Sıvılar da katılar gibi ağırlıklarından dolayı basınç yapar ilkesini hatırlatmak gereklidir. İki gurupta yer alan cisiml...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Sistolik Kan Basıncı
Atmosfer Basıncı
Nabız Basıncı
Basınç Türleri
İklim Elemanları Basınç
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Şubat - 2024