Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Yüksek Basınç

Yüksek Basınç

Yüksek basınç, diğer adı antisiklon olup atmosfer basıncı 1013 milibardan yüksek olması durumunda yüksek basınç olarak değerlendirilmektedir. Bu durumda havanın gürültülü ve fırtınalı olmayacağı anlamına gelmektedir. Hava yükseldikçe genleşiyor ve genleşen hava da moleküller arasında boşluklar artmaktadır. Yüksek basınç, yer ısısının yükselmesiyle meydana gelirler. Buda havanın açık olduğunu göstergesidir. Yüksek basıncın olduğu yerlerde genellikle yağış durumu gözlenemez. Basınç farkından dolayı rüzgârların yüksek basınç alanlarından alçak basınç alanlarına doğru esmektedirler. Yüksek basınç ile ilgili bilgi vermeye çalışacağız.

Yüksek basınç alanları


Yüksek basınç alanları özellikle 60. Enlemlerinde oluşmaktadırlar. Görüldüğü gibi yağış getirmeleri pek gözlenmiyor. Hava daima açık olmaktadır. Yüksek basınç alanlarını iki kısma ayırıyoruz. Bunlar;
 • Asor dinamik yüksek basınç: Genellikle kaynağını 30. Enlemlerden almaktadır. Asor dinamik yüksek basınç Türkiye üzerinde hemen hemen bütün aylarda etkilidir. Bilhassa yaz aylarında etkilidir. İşte bu yüzden kuraklığın ana sebebi diyebiliriz. Çünkü alçalıcı hava hareketinin olmasından dolayı bu şekilde tabir edilir. Ülkemize genellikle kuzeybatı istikametinden sokulur. Ege kıyılarının tamamında esen etezyen rüzgârlarını oluşturmaktadır.
 • Sibirya termik yüksek basınç: bu basınç türü 60. Enlemlerde oluşmaktadır. Ülkemizde kış aylarında etkili olup, buzlanmaya neden olmaktadır. Etkili olduğu süreç içerisinde kar getirir ve hava çok soğuk olur. Ülkemize kuzeydoğudan girmektedir.

Yüksek basıncın özellikleri nelerdir?

 • Etkili olduğu yerlerde yağış yok denilecek kadar az olup nem fazla bulunmamaktadır.
 • Yüksek basınç olduğu yerde hava ağır hareket etmektedir.
 • Rüzgâr hızı çok yavaş esmektedir.
 • Bunun ortaya çıkmasında ya havanın çok soğuk olmasından ya da çok sıcak olmasından dolayıdır.
 • Bulunduğu yerde havanın uzun bir süreliğine yüksek basınç etkisinde kalmaktadır.
 • Yüksek basınç bölgelerde hava dikey yönlü olarak alçalıcı bir özellik taşımaktadır. Yüksek basıncın görüldüğü yerler genellikle alçalıcı hava hareketi hakimdir.
 • Yüksek basınç alanlarının hava hareketi yatay yönlü olarak merkezden çevreye doğru oluşmaktadır. Yukarıdan aşağıya doğru inen hava yere çarpmasıyla birlikte etrafa doğru yayılmaktadır.
 • Yüksek basınç yer kürenin batında doğuya doğru dönmesine bağlı olarak Kuzey Yarım Küre'de saatin ibresinin akışına göre, Güney Yarım Kürede ise saat ibresinin tam tersine sapma göstermektedir. Tabi bu dünyanın doğudan batıya doğru dönmesine bağlı oluşmaktadır.
 • Yüksek basınç kısımlarında, hava kütlesinin alçalması sonucu ısınıp genleşmektedir. İçinde bulunan nem yoğunlaşma göstermez. Bu yüzden yüksek basınç alanları oluştuğu yerlerde hava genel olarak açık ve güneşli kalmaktadır.
 • Günümüz itibariyle yer küre üzerinde en yüksek hava basıncı Sibirya'nın Agata kentinde olduğu tespit edilmiştir. Bu bölümde hava basıncının deniz seviyesinde 1083,8 mb olarak ölçülmüştür.

Son Güncelleme : 21.01.2024 06:21:07
Yüksek Basınç ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Yüksek Basınç Yorumları
şifre

1 Yorum Yapılmış "Yüksek Basınç"
Merhaba yağmur olayının nasıl oluştuğunu çok merak ediyordum ve bugun fen bilgisi dersimde yüksek basıtnç ile alakalı bir durum olduğunu öğrendim. Peki yüksek basınç durumu doğada oluşmasaydı yağmur da mı olmayacaktı?
Aren . 02.10.2018 21:48:06
CEVAP YAZ
Santral Venöz Basınç
Santral Venöz Basınç
Santral venöz basınç, vücut içerisinde bulunan torakstaki basıncı ile sağ atriyum içerisinde bulunan basıncın ölçümleri ile alakalıdır. CVB olarak bu ölçüm ile kalbin sağ tarafında bulunan ventriküllerin durumu hakkında bilgi almak için kullanılır. A...
Lastik Basıncı
Lastik Basıncı
Lastik Basıncı, Tekerlekli araçların yol alabilmesi için geliştirilmiş olan lastiklerin doğru kullanımı çok önemlidir. Lastik takılı bulunduğu aracın daha rahat yol almasını sağlar. Seyir halindeki aracın tüm donanımlarının işleyişi kadar lastiklerin...
Lastik Hava Basıncı Tablosu
Lastik Hava Basıncı Tablosu
Lastik hava basıncı tablosu, araçlarda kullanılan araba lastiklerinin basıncının doğru şekilde ayarlanması son derece önemlidir. Bu noktada sürüş güvenliği sağlanırken, aracın kontrol seviyesi üst düzeye ulaşır. Lastiklerin hava basıncının normal şek...
Basınç Çeşitleri
Basınç Çeşitleri
Basınç Çeşitleri, Birçok gazdan meydana gelmiş olan atmosferde yer alan gazların birim alana dik şekilde etki ettiği kuvvet miktarına basınç denir. Yeryüzüne etki eden kuvvetlerin toplamının yüzey alanına bölünmesi sonucu bulunan basınç barometre ile...
Termik Basınç
Termik Basınç
Termik Basınç; Gaz halinde bulunan ametal elementlerin moleküler yapıları ısı kaynaklarına yakınlaştıkça genleşirler. Bu genleşmeden Dünya Atmosferinde bulunan gazlar da etkilenir. Gaz molekülleri içine giren Güneş ısısı molekülün ısınarak genişlemes...
Alçak Basınç Özellikleri
Alçak Basınç Özellikleri
Alçak basınç özellikleri, atmosfer çeşitli gazların karışımından meydana gelmektedir. Gazlarında bir ağırlığı vardır. Atmosferdeki bütün gazların, yere uygulamış olduğu basınçların toplamına hava veya atmosfer basıncı denilmektedir. Basıncı ölçen ale...
Basınç Kuvveti Nedir
Basınç Kuvveti Nedir
Basınç Kuvveti Nedir, çoğunlukla bir yüzey üzerine kuvvet uygulandığı zaman zeminde yapacağı etki yalnızca kuvvetin büyüklüğü ile alakalı değildir. Aynı zamanda kuvvetin uygulamış olduğu basınç yüzey üzerindeki bu etkisi bazen çok büyük bazen de küçü...
Sistolik Kan Basıncı
Sistolik Kan Basıncı
Sistolik Kan Basıncı, kalbin kanı pompalarken damar duvarında oluşturduğu, basınca kan basıncı ya da tansiyon adı verilmektedir. Kan basıncı için belirlenmiş olan normal değerler bulunmaktadır. Kan basıncı istenilen değerlerin üzerinde ise hipertansi...
Atmosfer Basıncı
Atmosfer Basıncı
Atmosfer basıncı, atmosferin oluşmasını sağlayan gazların ağırlıkların cisimlerin üzerine yaptıkları kuvvet uygulamasını atmosfer basıncı adı verilmektedir. Bilindiği gibi atmosfer basıncı öncelikli olarak barometre ile ölçülür. Daha sonra milibar bi...
Nabız Basıncı
Nabız Basıncı
Nabız Basıncı, nabız basıncı herkeste yaşanan sağlık durumudur. Vücudun kan basıncının yükselip, düşmesine tansiyon denir. Kalp vücut içinde devamlı kan üretir ve kalp günlük belirli oranda kan miktarı ile atar damar arasındaki hareketini sağlar. Kan...
Basınç Türleri
Basınç Türleri
Basınç Türleri; Basınç türlerine geçmeden önce basınç konusunu tanımlayalım. Basınç, birim alan başına etki eden kuvvet miktarı olarak tanımlanmaktadır. Basınca kuvvetin etkisidir de diyebiliriz. Şimdi basınç türlerini açıklayalım.Sıvı Basıncı; Bütün...
İklim Elemanları Basınç
İklim Elemanları Basınç
İklim Elemanları Basınç; İklim; Hava olaylarının yeryüzüne herhangi bir bölümünde ortak olarak meydana getirdikleri etkilerin uzun süre boyunca gözlemlenmesidir. İklim elemanları; sıcaklık, basınç, rüzgârlar, nemlilik ve yağıştır.İklim Elemanları Bas...

 

Yüksek Basınç Özellikleri
Basınç Kuvveti
Su Basıncı
Kombi Su Basıncı
Kombi Basınç Düşmesi
Kan Basıncı
Kan Basıncı Ölçümü
Basıncı Etkileyen Faktörler
Asor Yüksek Basınç
Termik Yüksek Basınç
Basınç Hacim İlişkisi
Kapalı Kaplarda Gaz Basıncı
Basıncın Hal Değişimine Etkisi
Basınç Yaraları
Katılarda Basınç
Eş Basınç
Basınç Düşürücü
Sıvı Basıncı Nelere Bağlıdır
Santral Venöz Basınç
Lastik Basıncı
Lastik Hava Basıncı Tablosu
Basınç Çeşitleri
Termik Basınç
Alçak Basınç Özellikleri
Basınç Kuvveti Nedir
Sistolik Kan Basıncı
Atmosfer Basıncı
Nabız Basıncı
Basınç Türleri
İklim Elemanları Basınç
Popüler İçerik
Basıncın Hal Değişimine Etkisi
Basıncın Hal Değişimine Etkisi
Basıncın Hal Değişimine Etkisi, Birim yüzeyine etkisini dik olarak gösteren kuvvete basınç denilmektedir. Bu durumda basınç bu kuvvet maddelerini oluş...
Basınç Yaraları
Basınç Yaraları
Basınç yaraları, vücutta bası sonucunda meydana gelen yaralar olmaktadır. Bu yaralara eskiden ''decubitis ülser'' denmekteydi. Buradaki decubitis keli...
Katılarda Basınç
Katılarda Basınç
Katılarda basınç, maddeleri ağırlıklarından dolayı temas ettikleri yüzeye basınç uygular. Basınç ile birlikte kuvvet uygulandığı belirtilirken birim y...
Eş Basınç
Eş Basınç
Eş basınç, coğrafya alanında kullanılan yöntemler arasında bulunurken; bir diger ismi ise İzobar olarak tanımlanmaktadır. Hava basıncı eşit olan nokta...
Basınç Düşürücü
Basınç Düşürücü
Basınç düşürücü, büyük su borularının içerisinde uygulanması gereken basınç düşürücü ile birlikte suyun yarattığı basıncının düşmesi sağlanır. Günümüz...
Sıvı Basıncı Nelere Bağlıdır
Sıvı Basıncı Nelere Bağlıdır
Sıvı Basıncı Nelere Bağlıdır, Sıvılar da katılar gibi ağırlıklarından dolayı basınç yapar ilkesini hatırlatmak gereklidir. İki gurupta yer alan cisiml...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Sistolik Kan Basıncı
Atmosfer Basıncı
Nabız Basıncı
Basınç Türleri
İklim Elemanları Basınç
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Şubat - 2024