Katı Sıvı Gaz Basıncı

Katı Sıvı Gaz Basıncı

Katı sıvı gaz basıncı, yeryüzünde bulunan bütün cisimler ağırlıklarından dolayı bulundukları yüzeye bir kuvvet uygular. Biz bu kuvvete basınç diyoruz. Yani bir alana dik olarak etki eden kuvvete basınç denir. Bir alanın tüm yüzeyine etki eden kuvvete de basınç kuvveti denir. Katı sıvı gaz basıncı, cisimler üzerinde, kuvvetin yaptığı parçalama, sıkıştırma, itme, çarpma gibi hareketleri gösterir. Kuvvet sabit iken basınç ile yüzey alanı arasında ters orantılı bir ilişki vardır. Eğer yüzeyi sabit tutup kuvveti arttırırsak eğer basınç artar. Bir cismin üzerine uygulanan kuvveti arttırırsak basınç da artar. Yani basınç ile kuvvet doğru orantılıdır. Basınç birimi Pascaldır. Basınç = kuvvet / alan ( P = F / A ) formülü ile hesaplanır.

Katı sıvı gaz basıncına örnek verecek olursak, bir arabanın yere yaptığı basınç veya ayakta duran, oturan bir insanın yere yaptığı basınç katılar da basıncı ifade eder. Bardak içerisindeki suyun bardağın yüzeyine yaptığı basınç veya tenceredeki çorbanın, tencereye yaptığı basınç sıvılarda basıncı ifade etmektedir. Gazın sıkıştırıldığı yerlerde de gaz basıncını gözlemleriz. Örneğin balonu sıkıştırdığımız da havanın balona yaptığı basınç gazlarda basıncı ifade eder.

Katı sıvı gaz basıncını ayrı ayrı inceleyelim.

Katı basıncı; katı cisim ağırlıklarından dolayı bulundukları yüzeye bir kuvvet uygularlar ve biz bu kuvvete basınç adını veriyoruz. Taban alanı S, ağırlığı G olan bir katı cismin, üzerinde bulunduğu yüzeye uyguladığı basınç P = G / S şeklinde bulunur. Katı cisimlerin basıncı, yer çekimi doğrultusuna dik olan düzlemlerde hissedilmektedir. Katı cisimlerde uygulanan basınç kuvvet doğrultusundadır. Basınç ile yüzey ters orantılı olduğundan dolayı taban alanı büyüdükçe basınç da azalma görülür. Yüzey alanı değiştikçe basınç da değişir.

Sıvı basıncı; bir kap içerisindeki sıvı, ağırlığı sebebiyle kabın her noktasına basınç uygular. Katı sıvı gaz basıncı içerisindeki sıvı basıncı, derinlik ile doğru orantılıdır. Derine indikçe basınç da artış görülür. Sıvı basıncı, sıvının özkütlesi ile doğru orantılıdır. Sıvı basıncında kabın herhangi bir noktasındaki basınç P = h x d x g ile ifade edilir. Sıvılarda basınç kabın taban alanı ile de doğru orantılıdır. Sıvı basıncının 4 prensibi vardır. Bunlar;
  • Pascal prensibi, kapalı kaplardaki sıvıların birim yüzeye yaptığı basıncı ifade eder. Pascal tarafından bulunmuştur.
  • Bileşik kaplar, bileşik kaplardaki basıncı ifade etmektedir. Kapların genişlikleri farklı da olsa aynı yükseklikte bulunan sıvıların basınçları eşittir.
  • Su cenderesi, biri dar diğeri geniş olan iki silindir ve bunları alttan birleştirmek için ince bir boru kullanılmaktadır. Bileşik kap esasına dayanmaktadır.
  • Hidrolik presler, sıvıların küçük bir kuvvetten, daha büyük kuvvetler elde etmek için kullanılan sistemlerdir.
Gaz basıncı; gazların sıkıştırılma özelliği vardır. Gazlar da ağırlıkları sebebiyle bulundukları kabın çeperine basınç uygulamaktadır. İçinde yaşadığımız atmosfere, hava, basınç uygulamaktadır. Gaz basıncını ölçmeye çalışan aletlere manometre denir. Gaz basıncı, açık hava basıncı ve kapalı hava basıncı olmak üzere iki şekilde incelenmektedir.
  • Açık hava basıncı, açık hava temas ettiği yüzeylere basınç yapar. Atmosferdeki basınç açık hava basıncına örnek olarak verilebilir.
  • Kapalı kaplardaki hava basıncı, gazlar bulundukları kabın şeklini alıp, hacmini doldururlar. Sıkıştırılabilme özelliği kullanılarak küçük kaplara sıkıştırılır. Kapalı kaptaki gaz, hem kendi molekülleri arasında birbirlerine basınç yapar hem de bulundukları kabın çeperine basınç yapar.
Son Güncelleme : 01.04.2021 13:09:23
Katı Sıvı Gaz Basıncı ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Katı Sıvı Gaz Basıncı Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Katı Sıvı Gaz Basıncı"
Verdiğiniz bilgiller yaz ödevim için çok faydalı oldu. Fakat gaz basıncı ile ilgili makalenizde daha fazla bilgi eklerseniz süper olacak.
Zekire . 31.08.2018
CEVAP YAZ
Santral Venöz Basınç
Santral Venöz Basınç
Santral venöz basınç, vücut içerisinde bulunan torakstaki basıncı ile sağ atriyum içerisinde bulunan basıncın ölçümleri ile alakalıdır. CVB olarak bu ölçüm ile birlikte kalbin sağ tarafında bulunan ventriküllerin durumu hakkında bilgi almak için kul...
Lastik Basıncı
Lastik Basıncı
Lastik Basıncı, Tekerlekli araçların yol alabilmesi için geliştirilmiş olan lastiklerin doğru kullanımı çok önemlidir. Lastik takılı bulunduğu aracın daha rahat yol almasını sağlar. Seyir halindeki aracın tüm donanımlarının işleyişi kadar lastiklerin...
Lastik Hava Basıncı Tablosu
Lastik Hava Basıncı Tablosu
Lastik hava basıncı tablosu, araçlarda kullanılan araba lastiklerinin basıncının doğru şekilde ayarlanması son derece önemlidir. Bu noktada sürüş güvenliği sağlanırken, aracın kontrol seviyesi üst düzeye ulaşır. Lastiklerin hava basıncının normal şek...
Basınç Çeşitleri
Basınç Çeşitleri
Basınç Çeşitleri, Birçok gazdan meydana gelmiş olan atmosferde yer alan gazların birim alana dik şekilde etki ettiği kuvvet miktarına basınç denir. Yeryüzüne etki eden kuvvetlerin toplamının yüzey alanına bölünmesi sonucu bulunan basınç barometre ile...
Termik Basınç
Termik Basınç
Termik Basınç; Gaz halinde bulunan ametal elementlerin moleküler yapıları ısı kaynaklarına yakınlaştıkça genleşirler. Bu genleşmeden Dünya Atmosferinde bulunan gazlar da etkilenir. Gaz molekülleri içine giren Güneş ısısı molekülün ısınarak genişlemes...
Alçak Basınç Özellikleri
Alçak Basınç Özellikleri
Alçak basınç özellikleri, atmosfer çeşitli gazların karışımından meydana gelmektedir. Gazlarında bir ağırlığı vardır. Atmosferdeki bütün gazların, yere uygulamış olduğu basınçların toplamına hava veya atmosfer basıncı denilmektedir. Basıncı ölçen ale...
Basınç Kuvveti Nedir
Basınç Kuvveti Nedir
Basınç Kuvveti Nedir, çoğunlukla bir yüzey üzerine kuvvet uygulandığı zaman zeminde yapacağı etki yalnızca kuvvetin büyüklüğü ile alakalı değildir. Aynı zamanda kuvvetin uygulamış olduğu basınç yüzey üzerindeki bu etkisi bazen çok büyük bazen de küçü...
Sistolik Kan Basıncı
Sistolik Kan Basıncı
Sistolik Kan Basıncı, kalbin kanı pompalarken damar duvarında oluşturduğu, basınca kan basıncı yada tansiyon adı verilmektedir. Kan basıncı için belirlenmiş olan normal değerler bulunmaktadır. Kan basıncı istenilen değerlerin üzerinde ise hipertansiy...
Atmosfer Basıncı
Atmosfer Basıncı
Atmosfer basıncı, atmosferin oluşmasını sağlayan gazların ağırlıkların cisimlerin üzerine yaptıkları kuvvet uygulamasını atmosfer basıncı adı verilmektedir. Bilindiği gibi atmosfer basıncı öncelikli olarak barometre ile ölçülür. Daha sonra milibar bi...
Nabız Basıncı
Nabız Basıncı
Nabız Basıncı, nabız basıncı herkeste yaşanan sağlık durumudur. Vücudun kan basıncının yükselip, düşmesine tansiyon denir. Kalp vücut içinde devamlı kan üretir ve kalp günlük belirli oranda kan miktarı ile atar damar arasındaki hareketini sağlar. Kan...
Basınç Türleri
Basınç Türleri
Basınç Türleri; Basınç türlerine geçmeden önce basınç konusunu tanımlayalım. Basınç, birim alan başına etki eden kuvvet miktarı olarak tanımlanmaktadır. Basınca kuvvetin etkisidir de diyebiliriz. Şimdi basınç türlerini açıklayalım.Sıvı Basıncı; Bütün...
İklim Elemanları Basınç
İklim Elemanları Basınç
İklim Elemanları Basınç; İklim; Hava olaylarının yeryüzüne herhangi bir bölümünde ortak olarak meydana getirdikleri etkilerin uzun süre boyunca gözlemlenmesidir. İklim elemanları; sıcaklık, basınç, rüzgarlar, nemlilik ve yağıştır. İklim Elemanları Ba...

 

Yüksek Basınç Özellikleri
Basınç Kuvveti
Su Basıncı
Kombi Su Basıncı
Kombi Basınç Düşmesi
Kan Basıncı
Kan Basıncı Ölçümü
Basıncı Etkileyen Faktörler
Asor Yüksek Basınç
Termik Yüksek Basınç
Basınç Hacim İlişkisi
Kapalı Kaplarda Gaz Basıncı
Basıncın Hal Değişimine Etkisi
Basınç Yaraları
Katılarda Basınç
Eş Basınç
Basınç Düşürücü
Sıvı Basıncı Nelere Bağlıdır
Santral Venöz Basınç
Lastik Basıncı
Lastik Hava Basıncı Tablosu
Basınç Çeşitleri
Termik Basınç
Alçak Basınç Özellikleri
Basınç Kuvveti Nedir
Sistolik Kan Basıncı
Atmosfer Basıncı
Nabız Basıncı
Basınç Türleri
İklim Elemanları Basınç
Popüler İçerik
Basıncın Hal Değişimine Etkisi
Basıncın Hal Değişimine Etkisi
Basıncın Hal Değişimine Etkisi, Birim yüzeyine etkisini dik olarak gösteren kuvvete basınç denilmektedir. Bu durumda basınç bu kuvvet maddelerini oluş...
Basınç Yaraları
Basınç Yaraları
Basınç yaraları, vücutta bası sonucunda meydana gelen yaralar olmaktadır. Bu yaralara eskiden ''decubitis ülser'' denmekteydi. Buradaki decubitis keli...
Katılarda Basınç
Katılarda Basınç
Katılarda basınç, maddeleri ağırlıklarından dolayı temas ettikleri yüzeye basınç uygular. Basınç ile birlikte kuvvet uygulandığı belirtilirken birim y...
Eş Basınç
Eş Basınç
Eş basınç, coğrafya alanında kullanılan yöntemler arasında bulunurken; bir diger ismi ise İzobar olarak tanımlanmaktadır. Hava basıncı eşit olan nokta...
Basınç Düşürücü
Basınç Düşürücü
Basınç düşürücü, büyük su borularının içerisinde uygulanması gereken basınç düşürücü ile birlikte suyun yarattığı basıncının düşmesi sağlanır. Günümüz...
Sıvı Basıncı Nelere Bağlıdır
Sıvı Basıncı Nelere Bağlıdır
Sıvı Basıncı Nelere Bağlıdır, Sıvılar da katılar gibi ağırlıklarından dolayı basınç yapar ilkesini hatırlatmak gereklidir. İki gurupta yer alan cisiml...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Sistolik Kan Basıncı
Atmosfer Basıncı
Nabız Basıncı
Basınç Türleri
İklim Elemanları Basınç
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022